Opplev World Gym For Life Challenge som frivillig!

NGTF søker frivillige som kan bidra under World Gym for Life Challenge på Oslofjord Convention Center i Stokke 24.-30-juli 2017. Det vil være en opplevelse for livet å være frivillige under dette store arrangementet. Det kommer gymnaster fra hele verden som vil vise fram det best innen oppvisningsgymnastikk!

De frivillige er sentrale for å sørge for et vellykket arrangement. Det å være frivillig gir arrangementserfaring, nye bekjentskap og gode opplevelser. Alle frivillige får deltagerantrekk, mat og overnatting.

Vi søker frivillige som kan jobbe med arbeid innenfor informasjon, service, logistikk, markedsføring,
teknisk gjennomføring og frivillighetsvelferd. Alle arbeidsområder ledes av en person i LOC
(organisasjonskomitéen) og mellomledere som har ansvar for konkrete arbeidsoppgaver. De fleste
mellomledere har arbeidsgjenger med frivillige som gjennomfører arbeidet. Det er mellomlederen som
har hovedansvaret for planlegging av arbeidsoppgaver til sin arbeidsgjeng.

Teknisk gjennomføring: Frivillige innenfor teknisk gjennomføring kan jobbe med alt som omhandler
gjennomføring av selve oppvisningskonkurransen og seremonier tilknyttet dette. Eksempler på
arbeidsområder er oppvarming, musikk, byoppvisninger, apparater o.l.

Informasjon: Frivillige i informasjon skal stå på infostand og svare på spørsmål. I tillegg trengs det
frivillige kontaktpersoner for alle deltagende land. Her er det en fordel om du snakker flere språk.

Service: Her trengs det frivillige som kan jobbe med bl.a. mat, sikkerhet, publikum, stands o.l.

Logistikk: Innenfor logistikk trengs frivillige som kan bistå med å lage planer for og gjennomføre
transport av deltagere både før, under og etter arrangementet. I tillegg er ivaretagelse av overnatting og
parkering viktig områder innenfor logistikk.

Markedsføring: Arbeidet med markedsføring gjøres i stor grad før selve arrangementet, men under
arrangementet trengs personer som kan bistå i f.eks. pressearbeid og arbeid med sosiale medier og bilder.
Frivillighetsvelferd: Innenfor frivillighetsvelferd trengs det frivillige som kan ta godt vare på andre
frivillige og sørge for god kommunikasjon, samt at alle frivillige får pauser, mat og gode opplevelser.

Les alt om å bli en del av frivillighetteamet til World Gym for Life Challenge 2017 her:

frivillighetsmanual-gfl-2017-1-oppdatert

Download

Som frivillig får du:

  • Deltagerpass til alle oppvisninger og show under World Gym for Life Challenge 2017
  • Frokost, lunsj og middag på Oslofjord Convention Center
  • Overnatting (4-6 personer sammen)
  • Frivillighetsantrekk
  • Erfaring med gjennomføring av et stort internasjonalt arrangement

Vi ser etter deg som er:

  • Vennlig og hjelpsom
  • Løsningsorientert
  • Presis til oppmøtetider og vakter
  • Ønsker deg erfaring med gjennomføring av et stort internasjonalt arrangement