Utstyr og anlegg

Egnede anlegg og egnet utstyr er viktig for gleden ved aktivitet!

Vårt langsiktige overordnede mål er at alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt for de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Bygge ny hall?

Interesse for bygging av idrettens basishall er større enn noen gang. Her er noen nyttige verktøy for å få mer kunnskap om prosessen.

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Veileder for Idrettens basishall – tips og råd om prosessen

Teknisk beskrivelse av apparater og faste installasjoner i basishall og idrettshall/gymsal

For kommuner og andre byggherrer er det viktig å ha kjennskap til utforming og krav til ulike typer turnapparater samt krav til faste installasjoner. Dette vil også være nyttig og nødvendig i en anbudsprosess. Vi har samlet en oversikt over apparater og faste installasjoner som ivaretar alle NGTFs aktiviteter:

Teknisk beskrivelse av utstyr i basishall og idrettshall -gymsal

se også godeidrettsanlegg.no for nyttige dokumenter og beskrivelser for gymnastikk og turn.

Hvert år tildeles spillemidler til utstyr. Søkeportalen til spillemidler til utstyr  er åpnet for høsten 2016. Det er sendt ut informasjon fra Norges Idrettsforbund (NIF) til alle lag. Retningslinjene er som følger:

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2016.
2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr og personlig utstyr.
4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
a. Har lang levetid
b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

Visste du forresten at…

forløperen til basishallen har en tidslinje tilbake til 1962? Se Åge Storhaug i 1962 i trening på låven!