Utstyr og anlegg

Egnede anlegg og egnet utstyr er viktig for gleden ved aktivitet!

Vårt langsiktige overordnede mål er at alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt for de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Bygge ny hall?

Interesse for bygging av idrettens basishall er større enn noen gang. Her er noen nyttige verktøy for å få mer kunnskap om prosessen.

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Veileder for Idrettens basishall – tips og råd om prosessen

Teknisk beskrivelse av apparater og faste installasjoner i basishall og idrettshall/gymsal

For kommuner og andre byggherrer er det viktig å ha kjennskap til utforming og krav til ulike typer turnapparater samt krav til faste installasjoner. Dette vil også være nyttig og nødvendig i en anbudsprosess. Vi har samlet en oversikt over apparater og faste installasjoner som ivaretar alle NGTFs aktiviteter:

Teknisk beskrivelse av utstyr i basishall og idrettshall -gymsal

se også godeidrettsanlegg.no for nyttige dokumenter og beskrivelser for gymnastikk og turn.

Ordningen for spillemidler til utstyr videreføres for utstyr innkjøpt i perioden 01.01.2019 til 31.12.2019. Norges Idrettsforbund sender ut informasjon om søknadsprosedyrer, søknadsfirst etc. i andre halvdel av januar 2020.

Visste du forresten at…

forløperen til basishallen har en tidslinje tilbake til 1962? Se Åge Storhaug i 1962 i trening på låven!