Dommerutdanning

Kretsdommerkurs

Lagene er forpliktet til å utdanne kretsdommere i de grener der laget deltar med utøvere i lokale/regionale konkurranser.

Lag dekker alle kostnader for egne dommere i de grener som laget har konkurransedeltakelse. For å kunne delta på kretsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs. Må være fylt 16 år for å praktisere som dommer.

Forbundsdommerkurs

Kretsene er forpliktet til å utdanne forbundsdommere i de grener der kretsen deltar med utøvere i nasjonale konkurranser.

Kretsen dekker alle kostnader for egne dommere ved forbundsdommerkurs i alle grener som kretsen har konkurransedeltakere. For å kunne delta på forbundsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs. Må være fylt 16 år for å praktisere som dommer.

Internasjonale dommerkurs

NGTF er forpliktet til å utdanne dommere i de grener NGTF deltar med utøvere i internasjonale konkurranser.

Kretsdommerkurs

under utarbeidelse

Forbundsdommerkurs

under utarbeidelse

Internasjonale dommerkurs

under utarbeidelse

Kretsdommerkurs

For Turn menn er  Kretsdommerkurs tilsvarende Forbundsdommerkurset.

Kurset går over en helg og hver krets kan fritt sette opp så mange kretsdommerkurs det er behov for. Ta kontakt med kretsen din for å høre om det settes opp kurs, eller for å melde interesse for å ta kretsdommerkurs.

Litteraturliste:

E-dommerkurs

Turn menn ser at terskelen for å ta ett kretsdommerkurs i turn kan være høy for enkelt. På bakgrunn av dette introduserer turn menn ett E-dommerkurs der terskelen for å delta er vesentlig lavere.

Kurset retter seg inn mot å lære trekk og dermed vil disse kunne inneha E dommer funksjon på kretsplan.  Kurset tar 9 timer og kan deles opp på for eksempel flere kvelder. Kurset kan arrangeres av både kretser og klubber.

Materiell fås ved henvendelse til forbundskontoret.

Forbundsdommerkurs

Det internasjonale forbundet (FIG) endrer sitt reglement etter hvert OL. Vi har derfor en 4-års syklus for gyldig forbundsdommergrad. Neste syklus starter 01.01.2017.

Forbundet, ved TKTM, arrangerer 2-3 forbundsdommerkurs innenfor hver syklus. Hvert kurs går over 1 helg og avsluttes med en eksamen.

Kurs settes opp i Terminlisten.

Litteraturliste:

Internasjonale dommerkurs

Etter hvert OL arrangerer det internasjonale forbundet (FIG) nye internasjonale dommerkurs. Hver dommer, må inneha de respektive lands statsborgerskap for å kunne ta kurset.

TKTM ønsker godt kvalifisert dommere som kan representere Norge i Internasjonale konkurranser og har ansvaret for å godkjenne dommere som tar kurs. Dommere som blir vurdert må inneha en høyere forbundsdommergrad og må ha dømt nasjonalt.

Kretsdommerkurs

Lagene er forpliktet til å utdanne kretsdommere i de grener der laget deltar med utøvere i lokale/regionale konkurranser. Lag dekker alle kostnader for egne dommere i de grener som laget har konkurransedeltakelse. For å kunne delta på kretsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs. Må være fylt 16 år for å praktisere som dommer.

Forbundsdommerkurs

Kretsene er forpliktet til å utdanne forbundsdommere i de grener der kretsen deltar med utøvere i nasjonale konkurranser. Kretsen dekker alle kostnader for egne dommere ved forbundsdommerkurs i alle grener som kretsen har konkurransedeltakere. For å kunne delta på forbundsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs. Må være fylt 16 år for å praktisere som dommer. Må være forbundsdommer i inneværende periode eller ha virket som kretsdommer i inneværende periode. Respektive kretsdommere må dokumentere dette.

En godkjenning gjelder normalt i 3-4 år. Lengde er avhengig av når kurset avholdes i forholdet til tidspunktet i syklusen. Nåværende syklus varighet er til 31.12.2020.

Kretsdommerkurs

I Rytmisk Gymnastikk er det utformet et eget Kretsdommerkurs med fokus på rekrutt- og nasjonalt reglement.

Kurset går over en helg og hver krets kan fritt sette opp så mange kretsdommerkurs det er behov for. Ta kontakt med kretsen din for å høre om det settes opp kurs, eller for å melde interesse for å ta kretsdommerkurs.

Litteraturliste:

Forbundsdommerkurs

Det internasjonale forbundet (FIG) endrer sitt reglement etter hvert OL. Vi har derfor en 4-års syklus for gyldig forbundsdommergrad. Neste syklus starter 01.01.2021.

Forbundet, ved TKRG, arrangerer 2-3 forbundsdommerkurs innenfor hver syklus. Hvert kurs går over 2 helger og avsluttes med en eksamen. Neste kurs blir satt opp i 2019.

Litteraturliste:

Internasjonale dommerkurs

Etter hvert OL arrangerer det internasjonale forbundet (FIG) nye internasjonale dommerkurs. I RG har hver nasjon en kvote på maks 10 internasjonale dommere, hver dommer må inneha de respektive lands statsborgerskap for å kunne ta kurset.

TKRG ønsker godt kvalifisert dommere som kan representere Norge i Internasjonale konkurranser og har ansvaret for å godkjenne dommere som tar kurs. Dommere som blir vurdert må inneha en høyere forbundsdommergrad og må ha dømt nasjonalt.

Kretsdommerkurs

Forbundsdommerkurs

Internasjonale dommerkurs