Starte klubb eller ny aktivitet?

Har du lyst til å starte en ny klubb eller starte meld en ny aktivitet i klubben din? En klubb kan bli medlem av Norges Gymnastikk og Turnforbund på to måter:

Starte ny klubb

Sitter du med planer om å starte en ny klubb, da er det viktig at å kontakte den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig.  Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig  vil man få gode tips, og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

Nyttige linker:

Kontaktinfo til klubben
Laget oppfordres til å opprette fast postadresse, helst postboks. I tillegg er det en stor fordel om klubben har en egen e-post adresse (feks: post@turnforening.no).

Velkommen til våre nye medlemsklubber!

Starte opp med aktivitet

Er det interesse for utvidet aktivitetstilbud i din klubb? Det finnes mange mulige aktiviteter i Norges Gymnastikk og Turnforbund. Vi har fem ulike grener, i tillegg til breddeaktivitet for barn, ungdom og voksne.

Viktige tiltak som må være på plass for å starte opp ny gren:

  • Det må være grobunn og interesse for oppbygging av et langsiktig aktivitetstilbud, det vil si en klubb som vil organisere aktiviteten i flere år fremover.
  • Det bør være forankret i klubbens styre rundt det å bygge opp et nytt aktivitetstilbud.
  • Kompetanse blant trenere/instruktører er sentralt. Rekruttering av deltakere til et trenerkurs bør stå tidlig på tiltakslisten.
  • Hvordan er tilgangen på hall? Vil det nye aktivitetstilbudet få konsekvenser for eksisterende aktiviteter?

Fordeler ved medlemskap i NGTF

Les om våre aktiviteter ved å trykke på bildene under