MySoft

Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett muliggjør en administrasjon av lagets medlemmer og deres aktiviteter på en enkel og stabil plattform.

Behov for bistand og eventuelle spørsmål sendes til vår e-post: mysoft@gymogturn.no. Gjelder det lisenser kan du ringe Torill Aas Sundby: 93089815 (mellom 08.00-15.30)

For deg som administrerer lag/klubb

For deg som allerede er medlem

For deg som ønsker å bli medlem av en klubb

Mysoft gjør det mulig å holde oversikt over:

  • alle treningspartier og tider
  • trenere og deres tilknytning til partiene
  • administrere lisenser og andre fakturaer

Systemet vil også generere ferdige tall til idrettsregistreringen basert på fjorårets aktivitet. Laget får også til enhver tid oversikt over utestående fordringer overfor medlemmene sine, og det genereres rapporter til regnskapsbruk i laget. Fakturering av treningsavgifter og medlemskontingenter vil foregå automatisk pr e-post, noe som for mange også vil være en innsparing i seg selv. Det enkelte medlem vil ha tilgang til sin egen profil, og systemet er basert på en rollestyring som gjør at de ulike definerte rollene har tilgang til det de skal ha tilgang til, i systemet.

For de som fortsatt ikke har gjort dette – er det viktig å vite at alle må forholde seg til Mysoft av følgende grunner:

  • Trenerlisens og konurranselisen skal registreres og sendes ut fra Mysoft.

Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag i NGTF med oppstart fra og med 01.01 2013. Innen 01.01 2014 skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Lag som har kontrakter med andre leverandører, kommer inn etter hvert som kontraktene utløper.
NGTF mottar bankfiler fra DnB tre ganger daglig fra mandag til fredag. Innlesing i Mysoft foretas en gang pr dag i kontortiden.

Betaling med kort

En del lag har valgt å ta betaling for treningspartier og varekjøp med kort. Dette foregår på vanlige betingelser for kjøp på nett, og nedenfor finnes generelle vilkår for dette i våre lag. Leveringsbetingelser for varer, samt rutiner for utmelding av partier for det enkelte lag vil finnes på lagets egne nettsider.

 Mysoft – Innmelding

Trykk på det laget du skal melde deg inn i. Du blir da sendt direkte til registrering av ny medlem. Finner du ikke laget ditt? Finn kontaktinfo her.

Behov for bistand og eventuelle spørsmål sendes til vår e-post: mysoft@gymogturn.no