MySoft

Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett muliggjør en administrasjon av lagets medlemmer og deres aktiviteter.

Behov for bistand og eventuelle spørsmål sendes til vår e-post: mysoft@gymogturn.no. Gjelder det lisenser kan du sende mail eller ringe til Torill Aas Sundby: 93089815 (mellom 08.00-15.30) eller mail torillaas.sundby@gymogturn.no   

Styresak FS 42/18-20 Mysoft

Vedtak: NGTF skal i fremtiden selv ikke eie og forvalte et medlems- og aktivitetssystem.

Mysoft medlemsregistreringssystemet går mot en styrt avvikling. Frem til 30.06.2020 vil medlemsregistreringssystemet kunne brukes som i dag.

Her legger vi inn informasjon dersom det er avvik i Mysoft.

For deg som administrerer lag/klubb

For deg som allerede er medlem

For deg som ønsker å bli medlem av en klubb

Mysoft gjør det mulig å holde oversikt over:

  • alle treningspartier og tider
  • trenere og deres tilknytning til partiene
  • administrere lisenser og andre fakturaer

Systemet vil også generere ferdige tall til idrettsregistreringen basert på fjorårets aktivitet. Laget får også til enhver tid oversikt over utestående fordringer overfor medlemmene sine, og det genereres rapporter til regnskapsbruk i laget. Fakturering av treningsavgifter og medlemskontingenter vil foregå automatisk pr e-post, noe som for mange også vil være en innsparing i seg selv. Det enkelte medlem vil ha tilgang til sin egen profil, og systemet er basert på en rollestyring som gjør at de ulike definerte rollene har tilgang til det de skal ha tilgang til, i systemet.

For de som fortsatt ikke har gjort dette – er det viktig å vite at alle må forholde seg til Mysoft av følgende grunner:

  • Trenerlisens og konkurranselisens skal registreres og sendes ut fra Mysoft.

Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag i NGTF med oppstart fra og med 01.01 2013. Innen 01.01 2014 skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Lag som har kontrakter med andre leverandører, kommer inn etter hvert som kontraktene utløper.
NGTF mottar bankfiler fra DnB tre ganger daglig fra mandag til fredag. Innlesing i Mysoft foretas en gang pr dag i kontortiden.

Hva er Mysoft

Betaling med kort

En del lag har valgt å ta betaling for treningspartier og varekjøp med kort. Dette foregår på vanlige betingelser for kjøp på nett, og nedenfor finnes generelle vilkår for dette i våre lag. Leveringsbetingelser for varer, samt rutiner for utmelding av partier for det enkelte lag vil finnes på lagets egne nettsider.

Vilkår for medlemsskap-lovnorm

Det skjer ingenting når jeg trykker i menyen

Mysoft bruker pop-up vinduer og disse må du tillate for arrangement.gymogturn.no i nettleseren din.

I noen nettlesere kommer det et spørsmål nederst eller øverst på siden, som for Explorer:

I Chrome vil du se at det kommer en tekst helt til høyre for URL’en, som du kan trykke på:

I begge tilfeller godtar du og alltid tillate pop-up vinduer.

Har du en annen nettleser, søk opp informasjon om pop-up vinduer i innstillinger for å finne hvordan disse aktiviseres.

I Safari (mac) velger du ´Valg´ i menyen:

 

Huk deretter bort ´Blokker popup-vinduer´

Pop-up vinduer er aktivisert for nettstedet, men vinduet åpner seg ikke

Sjekk om du allerede har et pop-up vindu oppe som ligger å kjører i bakgrunnen.

Medlemmet kommer ikke opp i søk

Navn kan ofte skrives og registreres litt forskjellig, for å komme opp i søk må det være skrevet slik det er registrert. Dersom du har problemer med å få opp et medlem i søk, prøv å søke på telefonnr, mailadresse eller medlemsnr.

 Mysoft – Innmelding

Trykk på det laget du skal melde deg inn i. Du blir da sendt direkte til registrering av ny medlem. Finner du ikke laget ditt? Da bruker ikke laget Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem pr i dag. Da kan du finne kontaktinfo til klubben her isteden.

Behov for bistand og eventuelle spørsmål sendes til vår e-post: mysoft@gymogturn.no