Klubbguide

Her finner du en rekke dokumenter og lenker til relevant informasjon som tillitsvalgt eller trener i klubb. Har du spørsmål eller savner noe? Send oss en e-post.

Ved å være medlem i NIF har klubben mulighet til å melde seg inn i særforbund, og opprette grupper for de ulike idrettene.
Medlemskap i NGTF har fordeler og forpliktelser, les mer her: Fordeler ved medlemskap i NGTF pr.220916

Brev til alle klubber vedr. endringer i avgifter til NGTF Forbundskontingent m.m. 2017

Brev til alle klubber vedr. Mysoft Hva er Mysoft-info til lag sept-15

klubbguiden.no  finner du oppdatert informasjon om lover og regler, klubbøkonomi, støtteordninger, momskompensasjon, stiftelse og opptak av idrettslag mv.

Du finner også en mal for klubbhåndbok med veiledning til hvordan dere skal gjøre den relevant for eget lag.

Norsk idrett har utviklet et godt kurs -og utviklingstilbud til alle medlemslag.

Les mer her om hva NGTF spesifikt kan tilby: DM Klubbutvikling NGTF 2015

I malen for klubbhåndbok finner du også maler for:
– organisasjonsplan
– møteinnkallinger
– ulike typer referater/protokoller
– trenerkontrakter
– eksempler på mange ulike typer retningslinjer

Alle klubber/grupper har via medlemskontingenten som betales inn til NGTF bla. a. forsikring; For medlemmene; ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår, for klubben/gruppen; arrangementsforsikring, kriminalitetsforsikring (Underslagsforsikring).

Mer informasjon om forsikringsordninger finner du her.