Idrett skal være et fristed for barna

NGTF og AV-OG-TIL har inngått en samarbeidsavtale, som betyr at våre klubber og lag kan få tilgang til informasjon og materiell om idrett og alkohol helt gratis. 

AV-OG-TIL er en organisasjon som jobber for godt alkovett i situasjoner der alkohol kan gjøre spesiell skade eller være til ulempe for andre. En av disse situasjonene er idrett.

Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss?
Målet med samarbeidet er å bidra til at klubbene diskuterer seg fram til interne retningslinjer som er realistiske å gjennomføre i praksis. Vi håper klubbene vil ta seg tid til å reflektere litt over spørsmålene: Hva er greit, og hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss?

Bli med i Se & bli sett!
Gode trenere og ledere opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De ser om utøverne trives, og de evner å motivere til ekstra innsats gjennom tillit og inkludering. De vet også at de selv blir sett – at de er rollemodeller – og de er tydelige på at idrett og alkohol ikke hører sammen.

seogblisett.no kan dere melde inn deres klubb. Her finner dere også brosjyrer, en mal for alkoholpolicy og ulike PowerPoint-presentasjoner for bruk i klubben.