Sentrale dokumenter

NGTF MAL Reiseregningsskjema-frivillige 2018

Benyttes når du har reist og krever kilometergodtgjørelse, passasjertillegg, diett etc. Har du i tillegg til reisen, utlegg mot kvittering, leveres dette sammen med reiseregningen – utgiftsrefusjonsskjema er da ikke nødvendig.

Reiseregningsskjemaet består av to sider, og begge sider skal fylles ut.

Du skal fylle inn når reisen begynner og slutter med dato og klokkeslett – spesielt viktig når du krever diett, da skal også navn på hotell fremkomme (dersom dette ikke er fylt inn, blir beløpet betraktet som honorar og du må betale skatt).  På side to skal du oppgi hvor du har kjørt fra og til med adresse.  Krever du passasjertillegg det fremkomme hvor passasjeren satt på fra og til + fullt navn, fornavn og etternavn.

Du  signere manuelt og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.

Statens satser er kr 4,10 per km for de første 10.000 km.  Den skattefrie satsen er kr 3,50 per kilometer fra 1. januar 2017.

Grensen for skattefrie honorarer er fortsatt kr 10 000,- per år (vår bransje).  Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000,- for de som mottar honorarer.

Honorarskjema-2017

Benyttes når du mottar honorar. Skattefritt beløp i 2017 = kr 10.000,-.

Du  signere manuelt og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.

Grensen for skattefrie honorarer er fortsatt kr 10 000,- per år (vår bransje).  Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000,- for de som mottar honorarer.

NGTF-utgiftsrefusjon

Benyttes ved refusjon av diverse utlegg du har hatt mot kvittering (ikke rapporteringspliktig).  Eksempel: fly-, båt-, tog-, bussbilletter, hotell, mat, etc.  Har du reist men ikke krever noe som er rapporteringspliktig eller skattepliktig, leveres kun utgiftsrefusjonsskjema med kvitteringer.

Du  signere manuelt og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.