Presse

Vi ønsker å jobbe med pressen for å oppnå best mulig publisitet. Her finner du kontaktinformasjon og resultater. 

Kontaktinformasjon

Informasjon og media:
Øistein Leren
92445585
oistein.leren@gymogturn.no

Kontaktinformasjon NGTF administrasjon

Følg oss på sosiale medier