Forbundsting

Det avholdes forbundsting annethvert år. Dette er forbundets høyeste myndighet, og alle foreninger og grupper som er medlem, har representasjonsrett.

I tillegg har kretsene representasjonsrett med én person. I følge NIFs lov må begge kjønn være representert  hvis foreningen har representasjonsrett for flere enn en person. Klikk her for å lese tidligere protokoller og årbøker.

Kommende forbundsting:

Neste forbundsting skal være i Bodø  fredag 27. – søndag 29. april  2018
Invitasjon offentliggjøres ca. 15. desember 2017