Vår historie

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) stiftet 25.mai 1890

Norges Gymnastikk- og Turnforbund kan med stolthet kalle seg det eldste særforbundet i landet – stiftet 25. mai 1890. I 2016 feiret vi 125 år med markeringer rundt omkring i hele landet samt et eget jubileumsshow i Oslo Konserthus!

Da forbundet ble stiftet i 1890 ble navnet “De Norske Turn- og Gymnastikkforeninger”. Forbundet har til nå hatt fire navn:
1. Det norske Turn- og Gymnastikforbund 25. mai 1890 – 1906
2. Norges Turn- og Idrætsforbund 1906 – 1918
3. Norges Turnforbund 1918 – 1936
4. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1936 –

Du kan finne mer om historien bak navnene i NGTFs navnhistorie.

I dag har forbundet ca. 100.000 medlemmer fordelt på ca. 420 gymnastikk- og turnforeninger (lag).

Til jubiléet ble det laget et jubileumsskrift som viser noe av utviklingen som har skjedd gjennom 125 år.

Omslaget til jubileumsskriftet
Mestringsglede gjennom 125 år

Jubileumsskriftet veksler mellom tekst og bilder gjennom ulike temaer:

De første 100 år
Perledykk i bildearkivet
Stevner de siste 25 år
Konkurranseaktivitet de siste 25 år
Viktige veivalg de siste 25 år
125 år i tall og tekst
“Norge rundt” – presentasjon av kretsene

Hvis du ønsker å kjøpe bokutgaven sender du en e-post til hermod.buttedahl@gymogturn.no
Kr. 100,- inkl. porto.