Vår historie

Turn var den første idretten som ble organisert i et eget forbund her i Norge. Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) ble stiftet 25. mai 1890.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund kan med stolthet kalle seg det eldste særforbundet i landet – stiftet 25. mai 1890. I 2016 feiret vi 125 år med markeringer rundt omkring i hele landet samt et eget jubileumsshow i Oslo Konserthus!

Det ble i forbindelse med jubileet laget et jubileumsskrift som viser noe av utviklingen som har skjedd gjennom 125 år. Her kan du laste ned omslaget til jubileumsskriftet i pdf-format.
Her kan du laste ned innholdet i jubileumsskriftet i pdf-format. Jubileumsskriftet veksler mellom tekst og bilder gjennom ulike temaer:
* De første 100 år
* Perledykk i bildearkivet
* Stevner de siste 25 år
* Konkurranseaktivitet de siste 25 år
* Viktige veivalg de siste 25 år
* 125 år i tall og tekst
* «Norge rundt» – presentasjon av kretsene

Hvis du ønsker å kjøpe en utgave av dette jubileumsskriftet sender du en e-post til hermod.buttedahl@gymogturn.no. Kr. 100,- inkl. porto.

Da forbundet ble stiftet i 1890 ble navnet «De Norske Turn- og Gymnastikkforeninger». Forbundet har til nå hatt fire navn:
1. Det norske Turn- og Gymnastikforbund 25. mai 1890 – 1906
2. Norges Turn- og Idrætsforbund 1906 – 1918
3. Norges Turnforbund 1918 – 1936
4. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1936 –

Du kan finne mer om historien bak navnene i NGTFs navnhistorie.

I dag har forbundet ca. 100.000 medlemmer fordelt på ca. 420 gymnastikk- og turnforeninger (lag).