Forbundsting

Det avholdes forbundsting annethvert år. Dette er forbundets høyeste myndighet, og alle klubber som er medlem av NGTF, har representasjonsrett. Det er på Forbundstinget beslutningen om veien videre for vår idrett tas. Vedtakene som gjøres her vil gjelde for alle medlemmer – også for de klubbene som velger å ikke delta på tinget.

I følge NIFs lov må begge kjønn være representert  hvis foreningen har representasjonsrett for flere enn en person.

I tillegg har kretsene representasjonsrett med én person.

Forbundsstyret 2018: F.v: Nina Fjellet (styremedlem), Atle Nilsen (visepresident), Siv Langerød-Erichsen (styremedlem), Torgeir Røinås Pedersen (president), May Brit H. Osaland (styremedlem, Stian Syvertsen (styremedlem) og Terje Selnes (styremedlem). Rikke Bjerke (varamedlem) var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Alle klubber, som er medlem av NGTF, styrer veien videre for våre idretter gjennom å sende inn forslag til saker som ønskes tatt opp på tinget, være med på diskusjonen rundt sakene på tinget og ved å stemme. Noen saker settes i tillegg opp av styret og noen saker skal opp etter loven, også disse sakene har klubbene en rett og en mulighet til å mene noe om under tingforhandlingene.

Forbundstinget er en demokratisk arena for alle våre klubber, men likevel er det kun 10-15% av klubbene som stiller opp.

For de klubbene som møter på tinget vil jo det si at de har stor medbestemmelse på vedtak, men for alle andre klubber som ikke møter på tinget betyr jo dette at all makt legges i hendene på de som faktisk stiller. NGTFs klubber er forskjellige og det er viktig at disse forskjellene også speiles godt på tingrepresentasjonen, vi trenger god representasjon fra alle grener, konkurranse som bredde, for å sikre at diskusjonene ivaretar alle på en god måte.

På selve tinget er det mange regler og prosedyrer som skal følges, men det finnes også en annen side ved å delta på tinget; det er en god anledning til å møte representanter i klubber fra resten av landet, utveksle erfaringer og mingle litt. Det er en uhøytidelig sammenkomst på fredag og en litt mer høytidelig middag på lørdag med underholdning og dans.

Selv om diskusjonene kan være intense og meningene delte, er det ikke bare alvor!

Hvem har stemmerett?

Forbundsstyret, hvert styremedlem har 1 stemme (gjelder ikke varamedlemmer).
En representant fra hver krets har stemmerett.
Klubber med medlemstall:

  • fra 1-300 kan ha 1 representant med stemmerett.
  • fra 301-1000 kan ha 2 representanter med stemmerett.
  • over 1000 kan ha 3 representanter med stemmerett.

Ingen ansatte, verken på klubb, krets eller forbundsplan, har stemmerett.

Hvem har talerett?

Alle som har rett til å stemme.
Alle som er oppnevnt i en av NGTFs komiteer har talerett på sine ansvarsområder.
Alle som er ansatt i NGTF har talerett på sine ansvarsområder.

Observatører

I tillegg til representanter med stemme- og talerett, kan hver klubb stille med observatører. Dette kan være lurt i de settinger hvor den som har stemmerett ønsker å ha noen å diskutere med i sin klubb før stemme avgis.