Dette er NGTF

Grunnlaget legges i gym og turn

Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. Vi er det 4.største særforbundet i Norge med over 100.000 medlemmer og 420 lag.

NGTF bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympisk og Paralympiske komités (NIF) verdier:

 • Glede
 • Helse
 • Fellesskap
 • Ærlighet
 • Frivillighet
 • Demokrati
 • Lojalitet
 • Likeverd

Den største delen av forbundets medlemmer er barn og ungdom som er med på gymnastikk- og turnpartier i sine lokale foreninger. Men vi er også et forbund med aktivitet utenlands, det gjelder både som deltagere på mange konkurranser i de ulike grenene, og på store internasjonale turnstevner.

NGTF satser på å gi unge ambisiøse utøvere mulighet til å ta opp konkurransen med verdenstoppene, men har breddeidretten med et bredt spekter av aktiviteter både for barn, ungdom, voksne og eldre, som sitt fremste varemerke.

 

Våre konkurransegrener er:

 • Turn kvinner
 • Turn menn
 • Rytmisk gymnastikk
 • Troppsgymnastikk
 • Gymnastikkhjul

For oss er det viktig at vår idrett gjenspeiler disse verdiene:

 • Spennende
 • Inkluderende
 • Visjonær
 • Troverdig