Kontakt NGTF

NIF har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Denne gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det oppstår eller oppdages slike forhold.

Det kan også tenkes andre kritikkverdige forhold som man ønsker å be om hjelp til å håndtere. Det kan f.eks være ved brudd på idrettens etiske veiledere slik de framkommer på NIF sine hjemmesider. Disse er også tatt inn i våre retningslinjer for delegasjoner og samlinger, og kan gjerne danne utgangspunkt for arbeidet i laget.

Dersom det er behov for å oppnå kontakt med forbundet for å varsle om slike problemer, så kan man sende e-post til mailto:varsling@gymogturn.no

 • Asbjørn Sorteberg

  Leder
  Mob: 95024408
  E-post: sorte@me.com

 • Børge Johansen

  Medlem

 • Odin Brunæs Nielsen

  Medlem

 • Rune Karlsen

  Medlem

 • Ida Lindtveit Røse

  Medlem

 • Hilde Dalen

  Medlem

 • Marit Sørensen

  Medlem

 • Siri Kornstad

  Medlem

 • Siw Zunder

  Medlem

 • Jan Magne Cederstrøm

  Medlem

 • Brian Carlsen

  Medlem

 • Tron Lunde

  Medlem

 • Wenche Havnås

  Medlem

 • Margrete Morken Bøye

  Medlem

 • Solveig Johansen Nygaard

  Medlem

 • Inger Lise Olsen

  Medlem

 • Jorun Marie Dahle Hals

  Medlem

Kontakt kretser

Styret

Utvalg

Styret

Utvalg

Styret

Styret

Utvalget

Styre

Utvalg

Styre

Styre

Styre

Styre

Styre

Utvalg

 • Ann-Mari Steinsland

  Utvalgsleder Utdanningsutvalget
  Mob: 99251335
  E-post: utdanning@oagtk.no

 • Christian Tverås

  Utvalgsleder Teknisk Utvalg Menn
  Mob: 93008885
  E-post: turnmenn@oagtk.no

 • Brenda Garbin

  Utvalgsleder Rytmisk Gymnastikk
  E-post: rg@oagtk.no

 • Hanna Nemchenko

  Medlem Rytmisk Gymnastikkutvalget
  Mob: 46259859
  E-post: rg@oagtk.no

 • Nedelina Nedelcheva

  Medlem Rytmisk Gymnastikkutvalget
  Mob: 46259859
  E-post: rg@oagtk.no

 • Hilde Vermedal

  Medlem Rytmisk Gymnastikkutvalget
  E-post: rg@oagtk.no

 • Åsne Danielsen

  Utvalgsleder Troppsgymnastikk
  Mob: 478 34 466
  E-post: tropp@oagtk.no

 • Karina Heggeli

  Medlem Troppsutvalget
  Mob: 995 30 053
  E-post: tropp@oagtk.no

Styret

Utvalg

Styre

Styre

Styre

Styre

Utvalg

 • Maria J. Johansen

  Leder - Æresutvalget

 • Solbjørg Skogheim

  Æresutvalget

 • Marit Sundelin

  Æresutvalget

Styre

Kretsstyret

Utvalg

Styret

Utvalg