Kontakt NGTF

Kontakt kretser

Styret

Utvalg

Styret

Utvalg

Styret

Styret

Utvalget

Styre

Utvalg

 • Gill Johannessen

  Kretskonsulent Møre og Romsdal, Nord-Trønderlag og Sør-Trønderlag
  Mob: 976 83 976
  E-post: gill.johannesen@gymogturn.no

Styre

 • Gill Johannessen

  Kretskonsulent Møre og Romsdal, Nord-Trønderlag og Sør-Trønderlag
  Mob: 976 83 976
  E-post: gill.johannesen@gymogturn.no

Styre

Styre

Styre

Styre

Utvalg

Styret

Utvalg

Styre

 • Gill Johannessen

  Kretskonsulent Møre og Romsdal, Nord-Trønderlag og Sør-Trønderlag
  Mob: 976 83 976
  E-post: gill.johannesen@gymogturn.no

Styre

Styre

Styre

Utvalg

 • Maria J. Johansen

  Leder - Æresutvalget

 • Solbjørg Skogheim

  Æresutvalget

 • Marit Sundelin

  Æresutvalget

Styre

Kretsstyret

Utvalg

Styret

Utvalg