Kontakt NGTF

NIF har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Denne gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det oppstår eller oppdages slike forhold.

Det kan også tenkes andre kritikkverdige forhold som man ønsker å be om hjelp til å håndtere. Det kan f.eks være ved brudd på idrettens etiske veiledere slik de framkommer på NIF sine hjemmesider. Disse er også tatt inn i våre retningslinjer for delegasjoner og samlinger, og kan gjerne danne utgangspunkt for arbeidet i laget.

Dersom det er behov for å oppnå kontakt med forbundet for å varsle om slike problemer, så kan man sende e-post til mailto:varsling@gymogturn.no

 • Asbjørn Sorteberg

  Leder
  Mob: 95024408
  E-post: sorte@me.com

 • Børge Johansen

  Medlem

 • Odin Brunæs Nielsen

  Medlem

 • Rune Karlsen

  Medlem

 • Ida Lindtveit Røse

  Medlem

 • Hilde Dalen

  Medlem

 • Marit Sørensen

  Medlem

 • Siri Kornstad

  Medlem

 • Siw Zunder

  Medlem

 • Jan Magne Cederstrøm

  Medlem

 • Brian Carlsen

  Medlem

 • Tron Lunde

  Medlem

 • Wenche Havnås

  Medlem

 • Margrete Morken Bøye

  Medlem

 • Solveig Johansen Nygaard

  Medlem

 • Inger Lise Olsen

  Medlem

 • Jorun Marie Dahle Hals

  Medlem

 • Tora Sundelin

  Medlem

 • Maria Norvik

  Medlem

 • Celinda Gottschalck

  Medlem

Kontakt kretser

Styret

Utvalg

Styret

Utvalg

Styret

Styret

Utvalget

 • Maria Karin Dalsbø

  Kretskonsulent Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Vestfold
  Tlf: 974 86 207
  E-post: maria.dalsbo@gymogturn.no

Styre

Utvalg

Styre

Styre

Styre

Styre

Utvalg

 • Christian Tverås

  Leder Teknisk utvalg Turn menn
  Mob: 93008885
  E-post: turnmenn@oagtk.no

 • Brenda Garbin

  Leder Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk
  E-post: rg@oagtk.no

 • Hanna Nemchenko

  Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk
  Mob: 46259859
  E-post: rg@oagtk.no

 • Nedelina Nedelcheva

  Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk
  Mob: 46259859
  E-post: rg@oagtk.no

 • Hilde Vermedal

  Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk
  E-post: rg@oagtk.no

 • Bente Bjanes

  Teknisk utvalg Rytmisk gymnastikk
  Mob: 92026364
  E-post: rg@oagtk.no

 • Emilie Kruke Indreberg

  Teknisk utvalg Rytmisk gymnastikk
  Mob: 46309528
  E-post: rg@oagtk.no

 • Åsne Danielsen

  Leder Teknisk utvalg Troppsgymnastikk
  Mob: 478 34 466
  E-post: tropp@oagtk.no

 • Andrea Thunem

  Teknisk utvalg Troppsgymnastikk
  Mob: 48106782
  E-post: tropp@oagtk.no

Styret

Utvalg

 • Maria Karin Dalsbø

  Kretskonsulent Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Vestfold
  Tlf: 974 86 207
  E-post: maria.dalsbo@gymogturn.no

Styre

 • Maria Karin Dalsbø

  Kretskonsulent Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Vestfold
  Tlf: 974 86 207
  E-post: maria.dalsbo@gymogturn.no

Styre

Styre

Utvalg

 • Maria J. Johansen

  Leder - Æresutvalget

 • Solbjørg Skogheim

  Æresutvalget

 • Marit Sundelin

  Æresutvalget

Styre

 • Maria Karin Dalsbø

  Kretskonsulent Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Vestfold
  Tlf: 974 86 207
  E-post: maria.dalsbo@gymogturn.no

Styre

Kretsstyret

Utvalg

Styret

Utvalg