SALTO

SALTO

SALTO er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom og en videreføring av Idrettens grunnstige. SALTO skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. I idèboka SALTO finner du tips om alt fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger eller rett å slett “gym og turn-lek”

SALTO skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre. Kursene som er laget for SALTO har fokus på trenerrollen for ungdom.

Det er laget tre kurs i SALTO-konseptet. Disse tre ligger som etterutdanning til Trener 1. Du kan lese mer om kursene her. Idèboka SALTO får du kjøpt i Idrettsbutikken.

SALTO skal være:

S-osial
A-llsidig
L-ek
T-urn
O-ppvisning

SALTO-uka er et åpent arrangement der alle ungdom mellom 13 og 18 år kan delta. Alle SALTO har variert innhold det du kan trene på det du liker best. Eller kanskje du har lyst til lære deg noe helt nytt, som trippel salto? SALTO-ukene er alltid stappfulle av spennende aktiviteter der du kan møte ungdom fra hele landet som også elsker turn!

Få støtte til å arrangere SALTO-helg!

SALTO-helg er en treningsamling for ungdom fra 13 år og oppover.

Les mer om krav til gjennomføring og hvordan du søker her.

Lyst til å arrangere SALTO-konkurranse?

SALTO-konkurransen er en konkurranseform laget for breddeturn. Målet med  konseptet er at alle som trener på et turnparti skal ha et konkurransetilbud uavhengig av nivå. SALTO-konkurransen passer for barn fra 8 år og oppover.

Vi ønsker at SALTO-konkurransen først og fremst skal gi klubber en mulighet til å treffes for å trene, konkurrere og ha det morsomt sammen! Reglementet for SALTO-konkurransen finner du på idrettsbutikken. Det kan også lastes ned Reglement Saltokonkurransen.

Kommende SALTO-arrangement

Kontaktinformasjon