Regionale samlinger – Turn kvinner

Oversikt over regionene

Turn kvinner sin regionsindeling er baserer seg på hvor vi har aktive klubber:

Region Nord:

Finnmark, Troms og Nordland

Ansvarlig: Elise Dahl-Hansen
E-mail: elisemdh@gmail.com

Region Midt:

Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Ansvarlig: Kari Frisvold Jenset
E-mail: kari@moldeturn.com

Region Vest:

Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Ansvarlig: Siv Rita Eikeskog
E-mail: siv.rita.eikeskog@gmail.com

Region Øst:

Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud

Ansvarlig: Marianne Erevik
E-mail: marianne.erevik@gmail.com

Region Sør:

Vest- og Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Ansvarlig: Linn -Therese Ugland Bekkevar
E-mail: linnthep@hotmail.com

Regionale samlinger + Regional Fig samlinger:

 

Invitasjoner:

Nasjonal samling for gymnaster som deltar i NM

Påmeldingsskjema nasjonal samling 7.-9.februar

Informasjon om regionalt arbeid

Bakgrunnen for at regions arbeidet ble startet for noen år siden var å øke aktiviteten ute i regionene, skape bedre miljø og samarbeid mellom klubber og trenere. Nye klubber og trenere skulle få hjelp og veiledning i den nye Turnstigen som da kom samtidig. De første årene kalte vi samlingene for RUT ( Regional Utviklings Trapp). Det var da  også lagt inn moduler fra trener 1 turn kvinner, men det er det nå slutt med siden ny trener løypa er bygd opp annerledes, men det er rom for å arrangere idèkurs for de som ønsker og har behov for det i sin region.

Regionale samlinger skal være åpne for alle, det er kravet for å motta post 3 midler fra NIF. Hva og hvordan hver enkelt region ønsker å gjøre samlingene er opp til de. Noen regioner leier inn en ekstern trener som holder samlingene og er veileder for klubbtrenerne, andre regioner igjen holder felles trening med blandete grupper hvor alle klubber må bidra med en trener. Dette er en fin arena for trenere å utveksle erfaringer å lære av hverandre og ikke minst er det stas for gymnastene å trene i andre omgivelser enn de gjør til daglig. Samlinger med overnatting er populære og er sosialt og hyggelig både for liten og stor.

Hver region har en regionsansvarlig som har ansvar for å organisere samlingen . Personen kan velge å gjøre alt selv eller la en klubb arrangere. Den ansvarlige må lage innbydelse som skal sendes ut av kretskonsulentene til alle klubber i den regionen/ kretser hun/han har ansvaret for. NGTF v/ bente.stensrud@gymogturn.no vil også ha en kopi av innbydelsen. I etterkant av hver samling må det sendes en rapport til bente.stensrud@gymogturn.no. Den skal inneholde antall deltagere med alder og klubb som deltar, dato, hvem som arrangerer( hvor) og antall økter. Sender du bilder og noen ord fra samlingen som kan publiseres på denne siden er det topp!