Konkurranser – Turn kvinner

Nasjonale konkurranser

 

 

Invitasjoner og informasjon om de enkelte konkurranser ligger under Terminlister.

Norges cup

Kl.1,2,3. (I NC n2. også med  rekrutter kl. 11 og 12 år . )Reglement som benyttes er Nasjonal turnstige. I den siste Norges cupen  i kl.1,2 og 3 får de 3 beste fra alle 3 konkurransene utdelt medalje.Utregningen er basert på Norgescup poeng.

Nasjonal rekruttkonkurransen

Kl.11 og 12 år + lagkonkurranse for klubb lag der de 3 beste i hvert apparat teller til lag summen.Reglement som benyttes er Basisstigen og Nasjonal turnstige.

Norgesfinalen

er en lagkonkurranse for kretslag. Man kan stille med 4 gymnaster i kl.1 , 3 gymnaster i kl.2 og 3 gymnaster i kl.3 , hvor de 2 beste karakteren i hvert apparat teller i kl. 1 og 2 og 1 karakter i hvert apparat teller i kl.3. På søndagen går det apparatfinaler for de 6 beste i hvert apparat og klasse fra lørdagens mangekamp deltar.

FIG konkurranser 

For rekrutt, junior og senior. Lørdag turner rekrutt og junior FIG Elite, senior mangekamp etter Code of Point. Søndag turner rekrutt og junior mangekamp etter Code og Point og senior apparat finaler -6 beste fra lørdagens apparat resultat. Rekrutt og junior må stille lørdag for å få delta på søndag.

NM junior

Her benyttes Code of Point ( int.nasj.reglement)

NM senior

Her benyttes Code of Point.

Internasjonale konkurranser

Mesterskap og Challenger cups er det Teknisk komite som tar ut gymnaster og trenere til etter uttakkriterier som du finner under landslag. Alle turner etter Code of Point. I tillegg har vi forskjellige invitasjons konkurranser som klubbene kan etter søknad delta på. Disse har ofte noe forenklet Code of Point.

Nordisk Mesterskap

Arrangeres annet hver år for junior og senior

Nord Europeisk Mesterskap

Arrangeres hvert år med blandet lag junior og senior

EM

Arrangeres annet hver år for junior og hvert år for senior.

European Games

Arrangeres hvert 4.år for seniorer. (  Europeisk OL i) sist 2015

EYOF (European Youth Olympic Festival)

Arrangeres hvert 2.år for juniorer 14-15 år

VM

Arrangeres hvert år for seniorer

OL

Arrangeres hvert 4.år for seniorer

YOG ( Youth Olympics Games)

Arrangeres hvert 4.år for 15 åringer, sist 2014

Regler rundt nasjonale og internasjonale konkurranser

I nasjonale konkurranser må man velge mellom FIG -konkurranser eller konkurranser hvor Nasjonal turnstige benyttes som reglement. Man kan gå fra Nasjonalt reglement til FIG, men ikke motsatt innen samme året. NM er unntaket og invitasjons konkurranser hvor man representerer sin egen klubb og ikke Norge. Har man representert for Norge i en konkurranse så kan man ikke delta i konkurranser med Nasjonalt reglement. Rekruttene kan delta i både FIG og twentyfour cup.

Internasjonale konkurranser: Ved alle mesterskap, Challenger cups og World cups er det Landslagssjefen som avgjør hvem som for delta. NGTF gjør påmeldingen.

Ved internasjonale invitasjons konkurranser/ vennskapskonkurranser SKAL det søkes til NGTF om å få delta. Navnliste med f. dato på gymnaster og navn på trenere samt  invitasjon til konkurransen skal foreligge ved søknaden. Søknaden sendes til bente.stensrud@gymogturn.no. NGTF finner dommer .Klubbene gjør påmeldingen selv etter at de har fått godkjent deltagelse av NGTF. Ved FIG- konkurranser skal påmeldingen gjøres av NGTF. I etterkant skal det sendes en resultatliste til kontoret v/ Bente