Gym og turn for alle!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker at ALLE skal ha et tilbud innen gymnastikk og turn.

Flere turnklubber i Norge har gode tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er en allsidig idrett som passer for alle ferdighetsnivåer.

Mange klubber har kanskje bare 1 -2 barn med nedsatt funksjonsevne og da er de integrert på partier med funksjonsfriske, mens andre igjen har egne grupper for funksjonshemmede. Hva som passer den enkelte utøver og klubb må man sammen finne ut av.

Les en inspirerende historie fra Bodø Gym og Turn forening Til ettertanke

Konkurranse

Enkelte utøvere er med i lokale konkurranser enten i egne klasser eller integrert i vanlige klasser. Dette kommer an på hvilket nivå utøveren er på og hva som vil fungere best.

Det finnes internasjonale konkurranser i turn og RG både for de med fysiske funksjonshemninger og  psykiske funksjonshemninger. I Norge pleier vi å arrangere en årlig konkurranse i Special Olympics reglement for turn menn og kvinner. I 2015 hadde vi 5 utøvere som deltok i Special Olympics World Games i Los Angeles og det ble et medaljedryss for det norske laget.

Kurs og aktiviteter

Kom i gang med Paraturn i ditt lag!

Oppstartsmidler paraturn

Man kan søke om oppstartsmidler fra NGTF ved å sende en søknad til irina.solem@gymogturn.no.

Kontaktinformasjon

Irina Solem
Konsulent barn, ungdom og funksjonshemmede
Tlf: 459 75 230
E-post: Irina.solem@gymogturn.no

 Meld deg på mailinglisten