Gym og turn for alle!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker at alle, både funksjonshemmede og funksjonsfriske, skal ha et tilbud innen gymnastikk og turn.

Hvem kan bli med?

Flere turnklubber i Norge har gode tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er en allsidig idrett som passer for alle ferdighetsnivåer.

Mange klubber har kanskje bare 1 -2 barn med nedsatt funksjonsevne og da er de integrert på partier med funksjonsfriske, mens andre igjen har egne grupper for funksjonshemmede. Hva som passer den enkelte utøver og klubb må man sammen finne ut av.

Konkurranse

Enkelte utøvere er med i lokale konkurranser med funksjonsfriske enten i egne klasser eller i samme klasse, men da i samme konkurranse, både i RG og turn. Dette kommer helt an på hvilket nivå utøveren er på og hva som vil fungere best. Det finnes internasjonale konkurranser i turn og RG både for de med fysiske funksjonshemninger og  psykiske funksjonshemninger. I Norge pleier vi å arrangere en årlig konkurranse i  Special Olympics reglementet for turn menn og kvinner.  I 2015  hadde vi 5 utøvere som deltok og tok mange medaljer i SO i Los Angeles.

Kontaktinformasjon

Bli medlem av mailinglisten til Turn for funksjonshemmede!

Få tilsendt aktuell informasjon om Turn for funksjonshemmede fra NGTF.
Send inn følgende informasjon:
Rolle (utøver, trener, dommer e.a.), lag og mailadresse

pr. mail til Irina.Solem@gymogturn.no