Samlinger – troppsgymnastikk

Midlene for 2019 er delt ut.

Teknisk komite troppsgymnastikk har nå delt ut økonomiske midler til 18 lokale/regionale treningssamlinger i år. Det betyr at det ikke er flere midler tilgjengelig til dette i år. Planen er å videreføre samme tilbud også i 2020. Informasjon om muligheter til å søke på midler til tilsvarende i 2020 vil bli distribuert i januar 2020 når vi vet mer om hvilke økonomiske rammer vi får tildelt fra styret.

Formålet med å dele ut disse midlene er at vi ønsker å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i laget blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning.

Vi tildeler, etter søknad, subsidiering av utgifter til treningssamlinger ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool. Vi tildeler midler så langt vi har midler tilgjengelig. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som med i vår trenerpool og som er godkjent til å være trenere ved slike treningssamlinger. Vi dekker inntil kr. 15.000,- ved hver treningssamling. Arrangerende lag/krets som søker må på forhånd inngå en foreløpig avtale med de aktuelle trenerne fra trenerpoolen. Dette for å sikre at de kan på den aktuelle datoen for samlingen. Søknader hvor dette ikke er avklart vil ikke bli behandlet.