Landslag – troppsgymnastikk

Nettosamling junior 21.-23.09. og senior 28.-30.09. – landslag troppsgymnastikk, ROS Arena.

NB! Samlingen er kun for gymnaster som er tatt ut til nettotroppene senior og junior.

Invitasjon

Nettosamling junior og senior 12.-.14.10. – landslag troppsgymnastikk, Holmen.

NB! Samlingen er kun for gymnaster som er tatt ut til nettotroppene junior og senior.

Invitasjon

Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av mandag 24. september.