Landslag – troppsgymnastikk

Nettosamling SENIOR 01.-03.06. og JUNIOR 08.-10.06 – landslag troppsgymnastikk, Arendal

NB! Disse samlingene er kun for gymnaster som er tatt ut til nettotroppene senior og junior.

Invitasjon  (pfd-format)

Påmeldingsskjema (xls-format)

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 20.05.