Landslag – troppsgymnastikk

Nettosamling JUNIOR og SENIOR 25.06.-01.07. – landslag troppsgymnastikk, Holmen

NB! Samlingen er kun for gymnaster som er tatt ut til nettotroppene senior og junior.

Invitasjon (pdf-format)


Nettosamling JUNIOR og SENIOR 06.-12.08. – landslag troppsgymnastikk Arendal
NB! samlingen er kun for gymnaster som er tatt ut til nettotroppene junior og senior.

Invitasjon

Påmeldingsskjema
NB! Påmeldingen sendes denne gangen til landslagssjefen: henning.ottersen@gymogturn.no
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 24. juni.