Landslag – troppsgymnastikk

Landslag sr. kvinner. Bak fra v.: Julie Woldseth, Sigrid Ansgard, Anja Utklev, Cathrine Ø. Knudsen, Tara D.M. Sperre, Tonje E. Grini, Julie K. Braadland. Foran fra v.: Juni M. Josephsen, Kristine Aarrestad, Mathilde B. Sørvåg, Jenny Rygh, Kristin Forsdal, Kristine Naro.
Landslag sr. mix. Bak fra v.: Eirik Raanes, Phillip S. Reffhaug, Torbjørn Kolberg, Nicholas Jørgensen, Jonathan L. Solheim, Johan C.W. Kvale, Didrik Wilkens, Philip Eggli. Foran fra v.: Hanne Sødal, Vilde H. Ellevog, Helle Leirvik, Athene J.S. Reigstad, Solveig B. Sanden, Åsne Ø. Danielsen, Trine Utklev.
Landslag sr. menn. Bak fra v.: Andreas Gjørstad, Per Christian S. Fosse, Benjamin Fjerdingstad, Andreas Holmen, Mikkel Ellertsen, Knut G. Onsøyen, Sondre L. Thorstein, Mads Mai-The. Foran fra v.: Martin R. Fosse, Kjartan Frafjord, Sebastian G. Hübert, Odin K.B. Horne, Runar Leirvik, Jeppe H. Krogh, Andreas T. Bugsett.
Landslag jr. miks. Bak fra v.: Magne Volden, Johann S. Bråten, Martin T. Solli, Georg Lagarhus, Andreas Høiseth, Mathias G. Pedersen, Kasper B. Roppen. Foran fra v.: Live K. Ødegård, Kamilla K. Byrkjeland, Jeanette S. Rekkebo, Fiona B. Sæther, Selma M. Espeland, Anna Sofie Landrud og Frøya S. Karlsen.
Landslag jr. kvinner. Bak fra v.: Stina I. Kjelsvik, Hedda Rustad, Mari A. Lundvall, Marte T. Kamperud, Marthe Gjertson, Rikke E. Husabø, Tomine Byremo. Foran fra v.: Iril L. Grongan, Camilla B. Karlsen, Hanna L. Berntsen, Helle Sødal, Hedda S. Skaug og Nora H. Løkken. Ella B. Martinsen var ikke til stede.
Landslag jr. menn. Bak fra v.: Harald Martin K. Tverdal, Sigbjørn Jarwson, Mats K. Zerwekh, Axel Holmen, Fredrik S. Sandboe, Paul Joachim Bratlie. Foran fra v.: Jakob Strand, Mikkel G. Nes, Fredrik Dahlstrøm, Haakon T. Kanter, Sindre Veum, Andreas Klæboe og Magnus F. Kvidal. Jone Tangen var ikke til stede.

Landslagmodellen for perioden 2019-2020 er under revidering, også på bakgrunn av evalueringen av perioden 2017-2018. Den nye modellen vil bli lagt ut her så snart den er ferdig revidert og vedtatt av teknisk komité.

Invitasjoner til samlinger i 2019 vil bli lagt ut her så snart styret har godkjent handlingsplan og budsjett.