Troppsgymnastikk

Bruker apparatene frittstående, tumbling og trampett. Konkurranseaktiviteten er delt inn i to grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp). Norske tropper tar medaljer i nordiske og europeiske mesterskap.

Frittståendeprogram rekrutt – nivå 1
Teknisk komite troppsgymnastikk utviklet i samarbeid med Henning Ottersen et frittståendeprogram for rekrutt nivå 1 i 2013.

Beskrivelse og filer frittståendeprogram rekrutt – nivå 1

E-læring troppsgymnastikk
Teknisk komite troppsgymnastikk har utviklet en internettside: www.troppsgymnastikk.no

Den siden inneholder følgende:
* E-læring
* Reglement (linket opp til www.gymogturn.no)
* Vanskeskjemaer (samme som ligger ute på www.gymogturn.no)
* Vanskeskjemaprogram (samme som ligger ute på www.gymogturn.no)
* Frittståendeprogram for rekrutt (linket opp til www.gymogturn.no)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dette er troppsgymnastikk

I troppsgymnastikk inngår apparatene frittstående, tumbling og trampett. Konkurranseaktiviteten er delt inn i to grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp). Norske tropper tar medaljer i nordiske og europeiske mesterskap.
Her kan du laste ned en ytterligere beskrivelse av troppsgymnastikk i word-format

Teknisk komite troppsgymnastikk

Styret har oppnevnt følgende personer for to-årsperioden 01.10.2016-31.08.2018:
* Leder: Kjetil Folkvord
* Medlem: Birgit Iversen
* Medlem: Brian Carlsen
* Medlem: Jacob Bie-Hansen
* Medlem: Tron Lunde

Fra v.: Jacob Bie-Hansen, Tron Lunde, Birgit
Iversen, Kjetil Folkvord og Brian Carlsen.

Bilde mailingslisteBli medlem av mailinglisten!

Det er helt gratis å være medlem av mailinglisten i troppsgymnastikk. Dem som er medlem av den listen får tilsendt mye aktuell informasjon om troppsgymnastikk fra NGTF – direkte pr. mail.

Ønsker du å være medlem av denne listen sender du følgende informasjon pr. mail til hermod.buttedahl@gymogturn.no
* Navn
* Lag
* Mailadresse