Arrangør – troppsgymnastikk

Retningslinjer for arrangør

Her kan arrangører laste ned to dokumenter som er gjeldende ifm. arrangering av nasjonale konkurranser med en form for status (NM, kvalifiseringskonkurranser og nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt):

Retningslinjer for arrangering

Retningslinjer for apparater

Informasjon om dommeroppsett og adresseliste dommere ligger under Dommere

Dommerlapper og skjemaer

Her kan du laste ned følgende filer:
Dommerlapper troppsgymnastikk gjeldende fra 01012019

For vanskeskjemaprogram – se under menyknappen Reglement/Bestemmelser.

Honorarskjema ligger under Sentrale dokumenter.

Reiseregningsskjema dommere
Arrangør kan velge å benytte egne skjema for honorar og reise.