Arrangør – troppsgymnastikk

Retningslinjer for arrangør

Her kan arrangører laste ned to dokumenter som er gjeldende ifm. arrangering av nasjonale konkurranser med en form for status (NM og kvalifiseringskonkurranser):

Retningslinjer for arrangering av konkurranser

Retningslinjer apparater

Informasjon om dommeroppsett og adresseliste dommere ligger under Dommere

Dommerlapper og skjemaer

Her kan du laste ned følgende filer:
Dommerlapper troppsgymnastikk gjeldende fra 01012019

For vanskeskjemaprogram – se under menyknappen Reglement/Bestemmelser.

Honorarskjema ligger under Sentrale dokumenter.

Reiseregningsskjema dommere
Arrangør kan velge å benytte egne skjema for honorar og reise.