Landsturnstevne

Dette er landsturnstevnet

Landsturnstevnene har lang historie i Norge; – helt siden 1886! Nå er majoriteten av deltakerne jenter/kvinner, som gjenspeiler fordelingen av gymnaster i Norge.
Stevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF.  Det avholdes i slutten av juni/juli og varer i 4 dager. Fra åpningsseremonien til den store «finalen» som er Gallaen – en egen forestilling som skal vise bredden av alle aktivitetene som har vært på stevnet.
I NGTF er det også en tradisjon for at det tilbys felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele landet kan delta på.
Mange klubber har ikke så mange gymnaster eller trenere som ønsker å lage oppvisningsprogrammer at de kan stille med egne tropper, da velger de heller å delta på en oppvisning sammen men flere hundre andre.
Men, etter at arrangementene Gym for Life Challenge og Eurogym kom, har interessen for mindre tropper økt, fordi det er blitt flere stevner å delta på.

Gymnaster kan  delta på følgende tropper:

– NGTF’s  fellestropp
– Kretstropper (kretsens tilbud om felles tropp for sine klubber)
– Foreningstropper (mindre tropper med deltakere fra samme forening)
– Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner
– Norges Turnveteraner
– «Lær på Stedet» – tren inn programmet i løpet av stevnet
– Norgesmesterskap:En stor del av landsturnstevnene er viet Norgesmesterskapene i senior for Turn kvinner og menn, Rytmisk Gymnastikk og Troppsgymnastikk.
– Oppvisningskonkurranse – konkurranse for oppvisningstroppene er også en populær konkurranse som alle foreningstropper kan delta på.
– Workshops
– Ungdomsarrangement

Aldersgrenser:

NM: Klasse senior (se reglement for den enkelte gren)

Oppvisningstropper: Nedre aldersgrense er det året man fyller 13 år.

Hvorfor bør man bli med?

På landsturnstevnet samles «hele TurnNorge», både topp og bredde. Konkurransene og oppvisningene går hver dag, både innendørs og utendørs.
Vi ønsker å vise fram vår flotte idrett til alle – og det settes opp arena sentralt i byen hvor stevnet arrangeres, slik at tilfeldig forbipasserende også får mulighet til å oppleve dette.

Landsturnstevne Trondheim 1907

Historie

Det har vært arrangert landsturnstevner Norge siden 1886. De to første stevnene hadde kun mannlige deltakere, kvinnene kom med i 1895.

Andelen kvinnelige deltakere var liten i starten, men etterhvert økte deltakerantallet betydelig, og det var omtrent like mange kvinner som menn på stevnet i Trondheim i 1930. I løpet av 8 år snudde trenden, og på stevnet i Oslo i 1938 var det 3400 kvinner og 1960 menn. Fra -60 tallet og fram til i dag har andelen menn gått ned.

DELTAKELSE VED LANDSTURNSTEVNER