Landsturnstevne

Dette er landsturnstevnet

Landsturnstevnene har lang historie i Norge; – helt siden 1886! Nå er majoriteten av deltakerne jenter/kvinner, som gjenspeiler fordelingen av gymnaster i Norge.
Stevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF.  Det avholdes i månedsskiftet juni/juli og varer i 4 dager.
I NGTF er det også en tradisjon for at det tilbys felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele landet kan delta på.
Mange klubber har ikke så mange gymnaster eller trenere som ønsker å lage oppvisningsprogrammer at de kan stille med egne tropper, da velger de heller å delta på en oppvisning sammen men flere hundre andre.
Men, etter at arrangementene Gym for Life Challenge og Eurogym kom, har interessen for mindre tropper økt, fordi det er blitt flere stevner å delta på.

Fra 2021 er det en del endringer i konseptet, fra å være et stevne med mange NMer (turn kvinner/menn, RG og troppsgymnastikk)  til å være et stevne for breddeaktivitetene.

Gymnaster kan delta på følgende tropper:

– NGTF’s  fellestropp
– Kretstropper (kretsens tilbud om felles tropp for sine klubber)
– Foreningstropper (mindre tropper med deltakere fra samme forening)
– Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner
– Norges Turnveteraner
– «Lær på Stedet» – tren inn programmet i løpet av stevnet
– Workshops
– Gym for Life Challenge Norge

Nedre aldersgrense: Det året man fyller 13 år

Hvorfor bør man bli med?

Oppvisningener og workshops går hver dag, både innendørs og utendørs.
Vi ønsker å vise fram vår flotte idrett til alle – og det settes opp arena sentralt i byen hvor stevnet arrangeres, slik at tilfeldig forbipasserende også får mulighet til å oppleve dette.

Landsturnstevne Trondheim 1907

Historie

Det har vært arrangert landsturnstevner Norge siden 1886. De to første stevnene hadde kun mannlige deltakere, kvinnene kom med i 1895.

Andelen kvinnelige deltakere var liten i starten, men etterhvert økte deltakerantallet betydelig, og det var omtrent like mange kvinner som menn på stevnet i Trondheim i 1930. I løpet av 8 år snudde trenden, og på stevnet i Oslo i 1938 var det 3400 kvinner og 1960 menn. Fra -60 tallet og fram til i dag har andelen menn gått ned.

DELTAKELSE VED LANDSTURNSTEVNER