Gym for Life Challenge

Unisport Gym for Life Challenge Norge

Unisport Gym for Life Challenge Norge er et nasjonalt arrangement for oppvisningstropper. Det er et arrangement som avholdes hvert annet år lørdag i uke 43 (oddetall, dvs. samme år som World Gymnaestrada eller World Gym for Life Challenge). De årene det arrangeres Landsturnstevne blir Unisport Gym for Life Challenge Norge holdt i tilknytning til det.  Arrangementet gjennomføres av et lag/krets tilknyttet NGTF som teknisk arrangør, i samarbeid med NGTF.

Målsetting for Unisport Gym for Life Challenge Norge er:

  • Å være et interessant, inspirerende og spennende arrangement innen gymnastikk bredde for både deltakere, publikum og arrangør
  • Inspirere til deltakelse på internasjonale gymnastikkarrangementer
  • Gi oppvisningstropper muligheten til å få sine programmer vurdert

Unisport Gym for Life Challenge Norge er et arrangement for lag som er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Deltakelsen er åpen for alle gymnaster fra det året de fyller 13 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Hver gymnast mottar enten gull, sølv- eller bronsemedalje, og hver gruppe mottar et diplom. Grupper med høyest poengsum blir tildelt gullmedalje. Sølv- og bronsemedaljer fordeles jevnt mellom de resterende gruppene.

Reglement finner du: Reglement Unisport Gym for Life Challenge Norge

World Gym for Life Challenge

World Gym for Life Challenge er en internasjonale oppvisningskonkurranse som retter seg mot gymnastikk bredde. Konkurransen skal arrangeres hvert fjerde år. Siden World Gym for Life Challenge er en breddekonkurranse, får alle som deltar medalje. Det vil si at alle deltakende tropper som kommer over en viss poengsum får gull, resten får sølv og bronse. Alle gullvinnere får delta på «The Gym for Life Gala» siste dagen.

Første World Gym for Life Challenge ble arrangert i Dornbirn Østerrike, andre gang i Cape Town, Sør-Afrika i 2013 og i 2017 var Norge vertsland for konkurransen. Les evalueringen av World Gym for Life Challenge 2017-Final (engelsk)

Neste World Gym for Life Challenge skal være 13.-17. juli 2021 i Lisboa, Portugal.

Reglement for World Gym for Life Challenge finner du her: World Gym for Life Challenge regulations