Konkurranser – Rytmisk gymnastikk

Nasjonale konkurranser

Terminliste 2020
Invitasjoner og informasjon om de enkelte konkurranser ligger under Terminlister

NM

Det arrangeres senior og junior NM hvert år i 4-kamp, redskapsfinaler, individuelt lag, duo/trio og tropp internasjonale klasser.
Se kvalifiseringsregler under Reglement/Bestemmelser.

Norgesfinalen

Norgesfinalen arrangeres hvert år for nasjonale  klasser Div.A og B, nasjonal klasse tropp og for internasjonale 2-kamp og 3-kamp klasser. Alle de individuelle klassene har kvalifisering for å delta. Se kvalifiseringsregler under Reglement/Bestemmelser.

Unisport Norgescup

Det arrangeres 4 Unisport Norgescup konkurranser pr klasse hvert år. De 2 beste plasseringene pr gymnast teller i sluttsummen. Dersom lik plassering går den med best plassering i siste konkurranse foran. Oversikt over hvilke konkurranseklasser som er med i Unisport Norgescup samt reglement for cup’en finnes under Reglement/Bestemmelser.

Nasjonale konkurranser

Nasjonale konkurranser arrangeres for alle klasser som ikke deltar i Unisport Norgescup. Dette gjelder rekruttklassene og nasjonale Div.C og D klasser. Konkurransene arrangeres enten sammen med Unisport Norgescup eller som egne arrangement.

Landsfinalen

Landsfinalen er en regionskonkurranse hvor hver region tar ut et lag med junior og senior gymnaster. Fredagen innledes med en åpen konkurranse for rekruttene, som da også kvalifiserer seg inn på sine respektive lag og deltar for laget resten av helgen. Det er 5 regioner pr i dag. Se reglement under ReglementBestemmelser.

Representasjonskonkurranser

For gymnaster på landslaget vil det hvert år settes opp en terminliste for representasjonskonkurranser. Det vil ikke være mulig for andre å delta i disse konkurransene, kun de som er tatt ut av landslagssjef/landslagstrener.
Terminlisten er tilgjengelig på landslagets sider her

Nordisk Mesterskap

Arrangeres i partallsår for klassene junior og senior ind. og lag, junior og senior tropp og duo/trio. De Nordiske landene arrangerer mesterskapet på tur, det er i dag fire land som deltar: Danmark, Finland, Sverige og Norge. Neste mesterskap som arrangeres i Norge er i 2026.

Europa Mesterskap

Arrangeres gjennom UEG hver vår. Partallsår er det mesterskap for junior lag og senior tropp, oddetallsår er det mesterskap for senior lag og junior tropp. Neste mesterskap er i mai 2019 i Baku, Aserbajdsjan.

Verdens Mesterskap

Arrangeres gjennom FIG alle år utenom OL år. I 2019 er det en lag konkurranse hvor laget kan bestå av 3-4 gymnaster. Alle VM har også senior tropp på programmet. Neste VM arrangeres i september 2019 i Baku, Aserbajdsjan.

World Cup og World Challenge cup

World Cup og World Challenge Cup konkurranser arrangeres flere ganger i løpet av året. Hver nasjon har mulighet til å stille med 2 senior gymnaster og 1 senior tropp i de konkurransene klassene er satt opp. Det kåres en vinner av cup’en ved sesongslutt.

Grand Prix

GP konkurranser arrangeres flere ganger i løpet av året. Deltagelse her er etter invitasjon for 1 senior gymnast og/eller 1 senior tropp.

Bestemmelser int.konkurranser

Klubber kan søke om deltakelse i internasjonale konkurranser som ikke er på landslagets terminliste.
Søknadsmal finnes under Reglement og Bestemmelser.
Søknad behandles av TKRG/
Landslagstrener innen 14 dager.

Individuelle gymnaster:
Følgende gymnaster kan det søkes for i de ulike typene konkurranser:

  • World cup, World Challenge cup, Grand Prix:
    Landslagsgymnaster senior.
  • FIG int.tournaments: Internasjonal klasse Nivå 4, 6, 8.
  • Int. invitasjonskonkurranser
    (NON FIG): 
    Internasjonal klasse Nivå 3, 4, 5, 6, 7, 8.

TKRG vil vurdere gymnaster det søkes for opp mot nivå på konkurransen i hvert enkelt tilfelle. Landslagstrener vurderer deltagelse for landslagsgymnaster det søkes for.

Tropper:
Klubber kan søke om deltagelse i World cup, World Challenge cup, FIG int.tournaments og invitasjonskonkurranser (NON FIG) for senior/junior int. klasse tropp.

TKRG vil vurdere troppen det søkes for opp mot nivå på konkurransen i hvert enkelt tilfelle.

For invitasjoner til FIG godkjente konkurranser, se FIGs kalender.

Invitasjons konkurranser (NON FIG)

Invitation Spring Cup Romania