Dommere – Rytmisk gymnastikk

Dommeroppsett

Dommeroppsett 2019

Adresseliste dommere

Adresseliste 2019

Nyttige dokumenter for dommere

Reiseregning og honorarskjema skal leveres til arrangør rett i etterkant av konkurransen. Arrangør leverer ut skjema under konkurransen, evt. kan honorarskjema lastes ned fra Sentrale dokumenter. Dommere med eget foretak kan sende faktura.

Dommere bes gjøre seg godt kjent med Dommernes plikter og rettigheter som ligger under Sentrale dokumenter.

Gjeldende reglement ligger under Reglement/Bestemmelser.

Ønsker man å gjøre seg kjent med de forskjellige dommerlappene kan disse lastes ned fra siden for Arrangør.

Dommered

”Jeg erklærer på ære og samvittighet at jeg i mitt verv som dommer vil la meg lede av sportens ånd og lojalitet og jeg sverger å dømme rettferdig etter beste evne og uten at gymnastenes navn, klubb eller nasjonalitet påvirker dømmingen”.

 

Dommerutdanning

informasjon om kurs og utdanning for dommere ligger under Utdanning.