Arrangør – Rytmisk gymnastikk

Retningslinjer for arrangør

her kan teknisk arrangør av nasjonale konkurranser hente informasjon og skjema for gjennomføringen av konkurransen.

Arrangørveiledning RG 2019 v4

Informasjon om dommeroppsett og adresseliste for dommere ligger under Dommere

Skjema og dommerlapper

Dommerlapper til kopiering

Dommerlapper 2019 v2

Hovedskjema til bruk av sekreteriatet

Hovedskjema-2019-Internasjonale-klasser v2

Hovedskjema-2019-Nasjonale-klasser

Lagskjema til bruk av sekreteriatet

Lagskjema

 

Honorarskjema ligger under Sentrale dokumenter.
Arrangør kan velge å benytte egne skjema for honorar og reise.

Link til klubber med RG

Mangler din klubb, eller linken til din klubb på listen her så send beskjed til marianne.halberg@gymogturn.no