Rytmisk gymnastikk

En idrett som spenner vidt

Rytmisk gymnastikk i Norge har tilbud både når det gjelder breddeaktiviteter og konkurranse på høyt nivå.

Egne obligatoriske program for mini-rekrutter og rekrutter gjør det enkelt for nye klubber å sette i gang, samtidig som det er tilbud om et høyt aktivitetsnivå for de eldre gymnastene våre, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er RG?

Rytmisk Gymnastikk (RG) har sitt utspring i Sovjet fra begynnelsen av 1940-tallet. Idretten spredte seg videre til Mellom-Europa på 50-tallet. Etter en demonstrasjon på Gymnaestradaen i Stuttgart i 1961, ble man for alvor oppmerksom på denne retningen innen gymnastikken, og de første forberedelsene til en internasjonal konkurranse ble gjort. Det første VM var i Budapest 1963. Etter VM i København i 1967, fattet flere norske gymnastikkinstruktører interesse for idretten. En av dem var Grete Evjenth, daværende lærer ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Gjennom kursvirksomhet og aktiviteter på NIH spredte interessen seg, og idretten som hadde navnet Gymnastique Moderne (GM) ble populær blant de som hadde erfaring fra gymnastikk og turn.  Les mer her Hva er RG

 • Ida Lindtveit Røse

  Medlem

 • Hilde Dalen

  Medlem

 • Marit Sørensen

  Medlem

 • Siri Kornstad

  Medlem

Er du nysgjerrig på hvordan du enkelt kan starte opp med Rytmisk gymnastikk?

Titt innom RG for alle siden vår og få litt oppstart informasjon og trenings tips!

Kontakt rytmisk gymnastikk

Konsulent: Marianne Halberg
Telefon: 474 77 236
E-post: Marianne.Halberg@gymogturn.no
Postadresse: Sognsveien 73, 0840 Oslo

facebook-icon

Konstituert Landslagssjef RG

Beatriz Sancho Gutierrez
E-post: Beatriz.Gutierrez@gymogturn.no

Meld deg på mailinglisten