Reglement / bestemmelser

Her finner du reglementer og bestemmelser for alle konkurransegrener.

Ball – video

Ball Trinn 1*
Ball Trinn 2*
Ball Trinn 3*

* I filene som åpnes er trinnbenevnelsene foreløpig ikke endret fra grunntrinn/1/2 til 1/2/3.

Tau – video

Tau Trinn 1*
Tau Trinn 2*
Tau Trinn 3*

* I filene som åpnes er trinnbenevnelsene foreløpig ikke endret fra grunntrinn/1/2 til 1/2/3.