Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner

Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund(NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse-/og eller oppvisningsaktiviteter.

Best._skjema_Drakt_Nivå_1_NKGV

Sommerhilsen fra en forventningsfull hovedtrener

To programmer er godkjent; The Ladies want to have Fun (2 nivåer)og
It’s never too late. Tabellen er sendt ut på mail til alle som har bestilt, og DVD/CD sendt ut.

Turn veteraner PROGRAM NEVER TO LATE

Turn veteraner PROGRAM LADIES WANT TO HAVE FUN

======================================

Nytt program til NKGV er laget, det skal godkjennes og CD skal produseres. Utsendelse i oktober. Bestillingsskjema er sendt ut, og svar skal sendes til Brit Øiesvold.

NKGVs vedtekter finner du her: VEDTEKTER NKGV 17.10.2015

For lagenes kontaktpersoner:

KONTAKTINNSTRUKS 2017

Kontaktinnstruks-2016

NKGV-1954-1966 skrevet av Reidun H. Lundsrud

Oversikt over styrene gjennom tidene; NKGV-styre-fra-1954

Medlemskap i NKGV

Kvinner som er medlem i en klubb eller gruppe som er medlem i NGTF, kan i det året de fyller 40 år, søke om medlemskap i NKGV. Les mer i vedtektene.

Innmeldingsskjema ligger her: innm-blankett-nye-medlemmer

Kontaktinformasjon

Kirsten Næss
Leder
Mobil tlf.: 958 55 920
E-post: kir-jan@online.no