Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner

Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund(NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse-/og eller oppvisningsaktiviteter.

Det blir endring i tropper til Golden Age 2020, se vedlegg:

Vedlegg vedr. Golden Age

Retningslinjer GAGF

Bestillingsskjema drakter:

Best_drakt_nivå_I_NKGV

Best_BRUKT drakt_Nivå_2_NKGV

TABELL 2019
Tabellen er laget for Gymnaestrada i Dornbirn og til bruk ved kretsturnstevnene i 2019. Alle Foreninger får 1 kjent og 2 nye øvelser, og alle trener det samme programmet. Det er også laget Nivå 1 til alle 3 øvelser.

1-Ny innmarsj
2-Songbird  (m/endel endringer)
3-Puttin on the Ritz

Mer informasjon og bestillingskjema kommer (oktober 2018)

Best._skjema_Drakt_Nivå_1_NKGV

NKGVs vedtekter finner du her: VEDTEKTER NKGV 17.10.2015

For lagenes kontaktpersoner:

KONTAKTINNSTRUKS 2017

Kontaktinnstruks-2016

NKGV-1954-1966 skrevet av Reidun H. Lundsrud

Oversikt over styrene gjennom tidene; NKGV-styre-fra-1954

Medlemskap i NKGV

Kvinner som er medlem i en klubb eller gruppe som er medlem i NGTF, kan i det året de fyller 40 år, søke om medlemskap i NKGV. Les mer i vedtektene.

Innmeldingsskjema ligger her: innm-blankett-nye-medlemmer

Kontaktinformasjon

Kirsten Næss
Leder
Mobil tlf.: 958 55 920
E-post: kir-jan@online.no