Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner

Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund(NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse-/og eller oppvisningsaktiviteter.

_______________________________________________________________________

Første store stevne for alle aktive deltakere i NKGV er Landsturnstevnet i Haugesund 23.-27. juni 2017. Da er det også landsmøte.

Sakspapirer til landsmøte følger her;

Forside med blå trykk

SIDE 1 INNHOLD

SIDE 2-3 REPR.LISTE

SIDE 4-5 SAKLISTE MM

SIDE 6-15 BERETNINGEN

SIDE 16-22 REGNSKAP

SIDE 23-33 ORG.PLAN

SIDE 34 KONTINGENTEN

SIDE 35 BUDSJETT

SIDE 36-38 VALGKOMITEEN

Innkalling-landsmøte-23-06-2017

Invitasjon-landsmøtefest-23-06-2017

NKGVs vedtekter finner du her: VEDTEKTER NKGV 17.10.2015

For lagenes kontaktpersoner:  Kontaktinnstruks-2016

NKGV-1954-1966 skrevet av Reidun H. Lundsrud

Oversikt over styrene gjennom tidene; NKGV-styre-fra-1954

Medlemskap i NKGV

Kvinner som er medlem i en klubb eller gruppe som er medlem i NGTF, kan i det året de fyller 40 år, søke om medlemskap i NKGV. Les mer i vedtektene.

Innmeldingsskjema ligger her: innm-blankett-nye-medlemmer

Kontaktinformasjon

Solbjørg Rygh
Leder
Mobil tlf.: 480 67 882
E-post: solbjorg.rygh@gmail.com