Reglement rytmiskgymnastikk

funksjonshemmede

Reglement Tau

Nivå A Tau
01_Level A Rope Front
02_Level A Rope Back
03_Coaching Tips Level A Rope Segments 1-5

Nivå B Tau

01_Level B Rope Front
02_Level B Rope Back
03_Coaching Tips Level B Rope Segments 1-5

Nivå C – Tau

01_Level C Rope Front
02_Level C Rope Back
03_Coaching Tips Level C Rope Segments 1-5

Nivå 1 Tau

01_Level 1 Rope Front
02_Level 1 Rope Back
03_Coaching Tips Level 1 Rope

Nivå 2 Tau

01_Level 2 Rope Front
02 Level 2 Rope Back
03_Coaching Tips Level 2 Rope

Reglement Ball

Nivå A Ball

01_Level A Ball Front
02_Level A Ball Back
03_Coaching Tips Level A Ball Segments 1-5

Nivå B Ball

01_Level B Ball Front
02_Level B Ball Back
03_Coaching Tips Level B Ball Segments 1-5

Nivå C Ball

01_Level C Ball Front
02_Level C Ball Back
03_Coaching Tips Level C Ball Segments 1-5

Nivå 1 Ball

01_Level 1 Ball Front
02_Level 1 Ball Back
03_Coaching Tips Level 1 Ball

Nivå 3 Ball

01_Level 3 Ball Front
02_Level 3 Ball Back
03_Coaching Tips Level 3 Ball

Reglement Køller

Nivå B Køller

01_Level B Clubs Front
02_Level B Clubs Back
03_Coaching Tips Level B Clubs Segments 1-5

Nivå 2 Køller

01_Level 2 Clubs Front
02_Level 2 Clubs Back
03_Coaching Tips Level 2 Clubs

Nivå 3 Køller

01_Level 3 Clubs Front
02_Level 3 Clubs Back
03_Coaching Tips Level 3 Clubs

Nivå 1 Vimpel

01_Level 1 Ribbon Front
02_Level 1 Ribbon Back
03_Coaching Tips Level 1 Ribbon

Nivå 2 Vimpel

01_Level 2 Ribbon Front
02_Level 2 Ribbon Back
03_Coaching Tips Level 2 Ribbon

Nivå 3 Vimpel

01_Level 3 Ribbon Front
02_Level 3 Ribbon Back
03_Coaching Tips Level 3 Ribbon

Reglement Ring

Nivå A Ring

01_Level A Hoop Front
02_Level A Hoop Back
03_Coaching Tips Level A Hoop Segments 1-5

Nivå C Ring

01_Level C Hoop Front
02_Level C Hoop Back
03_Coaching Tips Level C Hoop Segments 1-5

Nivå 1 Ring

01_Level 1 Hoop Front
02_Level 1 Hoop Back
03_Coaching Tips Level 1 Hoop

Nivå 2 Ring

01_Level 2 Hoop Front
02_Level 2 Hoop Back
03_Coaching Tips Level 2 Hoop

Nivå 3 Ring

01_Level 3 Hoop Front
02_Level 3 Hoop Back
03_Coaching Tips Level 3 Hoop

Reglement Grupper

01_Group Hoop Front 4 Athletes
02_Group Hoop Back 4 Athletes
03_Group Floor Front 4 Athletes
04_Group Floor Back 4 Athletes