Samlinger – Gymnastikkhjul

Åpne nasjonale samlinger

Invitasjoner legges ut under Terminliste.

Internasjonale samlinger

Følg gjerne IRV sine hjemmesider for mer informasjon om internasjonale gymnastikkhjul arrangement.

Har din klubb lyst til å være arrangør av en åpen nasjonal samling?

Informasjon kommer