Arrangør – Gymnastikkhjul

Retningslinjer for arrangør

Arrangørveiledning-NM-i-gymnastikkhjul.pdf

Informasjon om dommeroppsett og adresseliste dommere ligger under Dommere

Skjema og dommerlapper

Dommerlapper

Vanskeskjemaer

Honorar- og Reiseregningsskjema ligger under Sentrale dokumenter.
Arrangør kan velge å benytte egne skjema for honorar og reise.