Gymnastikkhjul

Gymnastikkhjul er en allsidig og spennende gren innenfor turn og passer bra for alle som ønsker å variere treningen med en ny og spennende aktivitet. Gymnastikkhjul kom til Norge i 1991 og er derfor i turnsammenheng en relativt ny gren. Til tross for at miljøet fortsatt er lite har norske utøvere hevdet seg bra i internasjonale konkurranser.

Konkurranser i gymnastikkhjul

Gymnastikkhjul har aktivitet i mange land. Det arrangeres pr i dag ikke EM, men VM går hvert annet år. I Norge arrangeres et NM samt flere nasjonale konkurranser hvert år. Det arrangeres også flere konkurranser på lokal- og kretsplan.

I konkurranse konkurreres det i Linje, Spiral og Hopp

Oppvisninger i gymnastikkhjul

Gymnastikkhjul egner seg godt til å lage oppvisninger. Med god musikk og kreativitet kan man lage flotte oppvisninger og kun fantasien setter grenser for hva man kan gjøre og hvor mange man kan være i hjulet samtidig.

Mange vil ha minst like stor glede av å lage show som å delta i konkurranser. Med god musikk og riktig timing er ikke kravet til vanskelighet så stor som kravet til kreativitet og presisjon.

Ønsker klubben din å begynne med gymnastikkhjul? Her er tre steg dere kan gjøre for å komme i gang:

1.Last ned heftet Kom i gang med gymnastikkhjul.
2. Søk om et gratis klubbesøk! Ønsker dere hjelp til å komme i gang?  Er dere i gang men trenger et kompetanseløft? Søk om klubbesøk!  En erfaren instruktør kommer på besøk til dere og bidrar til at både gymnaster og trenere til å utvikle seg. Mer informasjon og søknadsskjema ligger her.
3. Delta på de årlige åpne nasjonale samlingen. Teknisk komite gymnastikkhjul arrangerer i samarbeid med aktive lag tre åpne gymnastikkhjul samlinger pr. år. Følg med på siden samlinger for å holde deg oppdatert på hvor og når.  Invitasjoner blir  sendt ut til alle lag med gymnastikkhjul og mailinglista for gymnastikkhjul.

Kontakt gymnastikkhjul

Leder arbeidsgruppen: Helge Sætre
Telefon: 932 41 095
E-post: helge.setre@hebb.no

 

facebook-icon    

 

gymnastikkhjul.no

Meld deg på mailinglisten