Utdanning – GymX

Utdanning i GymX er kort og relevant med fokus på kvalitet, fellesskap og helse.

Jeg vil bli GymX instruktør

Mål med utdannelsen: Gi instruktøren faglige og pedagogiske forutsetninger for å utføre en instruktørjobb i en lokal gymnastikk- og turnforening.

For å bli GymX-instruktør kreves det min. bestått kurs i Gymx Basis + min. en modul. En modul vil si for eksempel styrke, yoga, step eller senior. Følg med, vi vil presentere nye moduler forløpende. Med Basiskurs og et kurs i en eller flere modul blir man blir instruktør i den eller de modulene de har.

BASISKURS
Basiskurset inneholder kun det som er felles og relevant for alle voksne uansett hvilken type aktivitet man driver med. Undervisningen er teoretisk og praktisk. Man må ta basiskurset før modulene. Deltakerne på basiskurset må gjennomføre og bestå en skriftlig eksamen med multiple choice spørsmål. Vurderingen blir «bestått» eller «ikke bestått».

På kurset går vi gjennom instruktørrollen,  kroppens oppbygging og funksjon (anatomi og fysiologi), musikkbruk, treningslære. Førstehjelp, helse og livsstil er E-læring (henvisning til materiell som er laget av andre).

NB! Du trener ikke Basiskurs om du har tatt noen av følgene kurs/utdanning tidligere:
Grunnkurs i TURBO
God Trening (og bestått eksamen)
Grunnkurs Seniortrening
Trener 1, eller tilsvarende utdanning

MODULER
For å kunne delta på modulene må man ha deltatt på basiskurs eller tilsvarende. På basiskurset skal man få kunnskap om «hvorfor» noe skjer, mens på modulene får man kunnskap om «hvordan». Målet med alle modulene er å utdanne instruktører som kan lage egne timer «fra grunnen», og ha bakgrunnskunnskap til å kunne lære fra seg ferdige konsepttimer på en god og pedagogisk måte. Under modulene skal man vurdere deltakernes ferdigheter med praktiske øvelser. 

Eksempler på moduler som finnes:
Step
Yoga
Seniortrening
Bounce
Aerobic

Ta kontakt med GymX- konsulentene for å få mer informasjon om hvilke moduler som finnes.

Kretser/lag kan arrangere både Basiskurs og Modulkurs, men kurslærene må ha godkjent utdannelse innen GymX. Kretser/lag må skaffe et lokale og musikkanlegg.

Idèkurs og inspirasjon

Målet med idékurs skal tilbys for å inspirere instruktører i planlegging av timene sine og oppdaterer seg i de nye trender som dukker opp.

Målgruppe: Alle som er instruktører på mosjons- og treningspartier

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: Arrangeres i løpet av en dag eller en helg

Hvem kan arrangere kurs : Norges Gymnastikk- og Turnforbund, krets eller lag. Kretsene /lagene må skaffe et lokale, musikkanlegg og evt. noe utstyr. – Man kan bruke både interne og eksterne kurslærere for disse kursene siden det gis kun inspirasjon og ikke kompetanse.

Kursbevis: Ingen

Jeg vil bli kurslærer

Vil du bli GymX kurslærer?
NGTF tilbyr kurslærerkurs for dem som ønsker å bli kurslærer innen GymX. I mange tilfeller samarbeider vi også med eksterne kurslærere. Dersom du er interessert i å bli kurslærer til noen av våre kurs kan du ta kontakt med Gymx konsulentene.

Vi er behjelpelige med:

  • Gymx logo
  • GymX banner
  • GymX klær
  • GymX kursmatriale

Ta kontakt med GymX-konsulentene for mer informasjon