Idrettens grunnstige

Idrettens grunnstige 1

Idrettens grunnstige 1 inneholder 10 øvelsesgrupper. Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Idrettens grunnstige er delt inn i 10 ulike øvelsegrupper. Dette sikrer oss en allsidighet i aktivitetene og gir en god grunntrening uansett idrett.

Fiksering
Det å fiksere bestemte deler av kroppen eller hele kroppen, er en forutsetning
for å mestre andre øvelser. Barn vet ikke hva det vil si å “spenne” den ene eller andre muskelen – det må læres. Fiksering er viktig for en god kroppsholdning, men også som skadeforebyggende (ryggplager), som man vil ha nytte og glede av resten av livet.

Balanse
Dette er en av de grunnleggende ferdighetene i alle idretter. Det forutsetter at du kan fiksere/stabilisere rundt musklene i hoftepartiet, magen og ryggen. Samtidig må tyngdepunktet være innenfor understøttelsesflaten.

Spenst
Spenst er en egenskap mange idretter har bruk for, eks. fotball i heading, volleyball i smash/blokk, hoppskudd i basketball, høyde i friidrett osv.

Matte
Dette er apparat som er meget godt egnet til å stimulere de grovmotoriske
ferdighetene. Eksempler på dette er; løpe, hoppe, hinke, rulle, krype, åle, bøye,
strekke, vippe osv. Flotte aktiviteter for barn!

Ball
Et allsidig og spennende apparat. Stimulerer bl.a. øye-hånd-koordinasjonen i våre utvalgte øvelser.

Parøvelser
Dette er morsomme øvelser og lettere enn mange tror. Det er kontaktskapende, og barna lærer å holde godt tak i hverandre. Barna må samarbeide, finne hverandres balansepunkt samt fiksere/stabilisere.

Benk
Et nyttig apparat som er lett å ta i bruk. Det er et godt hjelpemiddel for trening av styrke i både armer og ben, og som forøvelser til mange ferdige turnøvelser (eks. håndstående).

Ringer/svingstang
Det å henge og slenge i ringer/svingstang eller tau er gøy. Det at barna selv kan få fart på kroppen og føle hvordan kreftene virker inn i svinget er ofte nye opplevelser for barna.

Trampett
Et morsomt apparat for store og små. Det krever imidlertid at læreren kan sikre og ta imot ungene. Det er ikke lov å hoppe i trampett uten at en voksen er til stede og sikrer. Øvelsene i Idrettens grunnstige 1 inneholder ikke saltoøvinger, men sikring er allikevel nødvendig. Det anbefales å ta Norges Gymnastikk- og Turnforbunds trampettsikringskurs (12 timer).

Rytme
Rytme er viktig i gymnastkk og turn, men også i alle andre idretter. Musikken inspirerer til aktivitet og gjør det hele mer lystbetont. For små barn er det vanskelig å høre rytmen og man må øve bevisst på hva rytme egentlig er. Vi anbefaler at dere bruker mye musikk i timene!

I forbindelse med Idrettens Grunnstige har barna mulighet til å få «Utøverheftet». Her er alle 100 øvelsene illustrert og ved siden av hver øvelse er det en liten rubrikk der treneren/instruktøren kan signere når barna utfører øvelsen bra. Her vil barna få en bekreftelse på at de har framgang og at de blir flinkere på noe de øver på. Mange trenere bruker kun øvelsene uten å tenke på godkjenning av øvelsene, mens andre synes at godkjenning er en kilde til motivasjon og inspirasjon for barna. Det er jo også dette vi ønsker det skal være. Godkjenning skal være en motivasjonskilde for barna, og på trenerkursene går vi grundig igjennom hvordan godkjenningen skal foregå. Dette skal verken være et konkurransesystem eller en rangering av barna/gymnastene, men inspirasjon og motivasjon til videre aktivitet.

Generelt må barna få god tid til å trene på elementene slik at de er trygge på at de kan det før de skal vise det frem. I tillegg finner vi gode praktiske løsninger slik at godkjenningen ikke oppleves som noe skummelt, men som noe barna gleder seg til, – en anledning til å få vise det de kan og få respons og oppmuntring.

I tillegg til godkjenningsheftet kan man få kjøpt medaljer ettersom man har klart øvelsene: Bronse etter 25 øvelser, sølv etter 50, gull etter 75 og gull med oppheng etter 100 øvelser.

Både utøverheftet og medaljene får du kjøpt i idrettsbutikken

Materiell til Idretten grunnstige 1 finner du i idrettsbutikken

Idrettens grunnstige 2

Idrettens grunnstige 2 inneholder i likhet med IG1 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, til sammen 100 godkjenningselementer. Kapittelinndelingen er noe ulik fra idrettens grunnstige 1 og nivået er høyere.

I idrettens grunnstige 2 har alle øvelsene 3 forøvelser. Både forøvelser og godkjenningselementer er tegnet og beskrevet med tekst bak hvert kapittel.

Mange av øvelsesgruppene er de samme som i Idrettens grunnstige 1, men noen er byttet ut. Øvelsesgruppene i Idrettens grunnstige 2 er:

Koordinasjon

Balanse

Styrke og bevegelighet

Rytme

Ball og ring

Matte

Hopp

Trampett

Ringer og svingstang

Akrobatikk

I forbindelse med Idrettens grunnstige har barna mulighet til å få «Utøverheftet» som hører til. Her er alle 100 godkjenningselementene illustrert og ved siden av hver øvelse er det en liten rubrikk der treneren/instruktøren kan signere når barna utfører øvelsen bra. Her vil barna få en bekreftelse på at de har framgang og at de blir flinkere på noe de øver på.

Mange trenere bruker kun øvelsene uten å tenke på godkjenning av øvelsene, mens andre synes at godkjenning er en kilde til motivasjon og inspirasjon for barna. Det er jo også dette vi ønsker det skal være.

Godkjenning skal være en motivasjonskilde for barna, og på trenerkursene går vi grundig igjennom hvordan godkjenningen skal foregå. Dette skal verken være et konkurransesystem eller en rangering av barna/gymnastene, men inspirasjon og motivasjon til videre aktivitet. Generelt må barna få god tid til å trene på elementene slik at de er trygge på at de kan det før de skal vise det frem. I tillegg finner vi gode praktiske løsninger slik at godkjenningen ikke oppleves som noe skummelt, men som noe barna gleder seg til, – en anledning til å få vise det de kan og få respons og oppmuntring.

I tillegg til godkjenningsheftet kan man få kjøpt medaljer ettersom man har klart øvelsene: Bronse etter 25 øvelser, sølv etter 50, gull etter 75 og gull med oppheng etter 100 øvelser.

Materiell til Idrettens grunnstige 2 finner du på Idrettsbutikken.

2850010005 IG 2 instruktørhefte Idrettens grunnstigeInstruktørheftet

2850010007 IG 2 utøverhefte Idrettens grunnstigeUtøverheftet

 

2850010064 IG 2 Bronsepins (10) Idrettens grunnstigeGodkjenningsmedaljer