GymLek

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet “Gymlek” kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn  allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Gymlek tar for seg hvordan du kan organisere trening i apparater. Nye og ”gamle” måter å sette opp apparatene og hvordan dette kan stimulere barnas motoriske utvikling gjennom fri lek, tematimer, stasjonsarbeid og hinderløyper. Du får tips til hva du kan gjøre med benker, kasser, ringer, tau, matter, trampett og skranke, samt mer ukjente småapparater som kan skape morsom aktivitet, f.eks. ball, rockering, ballong og teppefliser.

Heftet inneholder også forslag til småleker som er fine å starte timene med, sangleker som man husker fra sin egen barndom og uttøyning på barnas premisser.

Materiell: Heftet Gymlek får du tak i idrettsbutikken.

Gymlek med foreldre

Gymlek med foreldre og barn er ment som et supplement til Gymlek. Gymlek med foreldre er ikke laget som et eget hefte, men som en serie dokumenter på internett. Dokumentene må leses i sammenheng med selve boka. Du finner dokumentene nederst på siden under temaene Aktivitetstimer – Apparatmiljø -Aktivitetsbank

 

En del av øvelsene i boka er her beskrevet med fokus på at foreldrene trekkes inn som en naturlig ressurs i timene. Aktivitetene i Gymlek med foreldre er tilrettelagt for aldersgruppen 1-3 år, og forutsetter at barna kan gå. Foreldrene har en aktiv rolle i timene, det er viktig for denne aldersgruppen. At foreldrene er med i timene oppleves som trygt, og de utgjør en viktig ressurs i forhold til aktiviseringen av barna.

Gymlek for barn med funksjonsnedsettelse

Aktivitetene i Gymlek passer for alle barn uavhengig av funksjonsnivå.

Ulike sykdommer/funksjonshemninger skal ikke være en begrensning for at barn kan delta i gymnastikk- og turnaktiviteter, men visse tilpasninger kan være nødvendig. Det kan blant annet være nødvendig med ekstra assistanse.

Alle aktiviteter som er med i Gymlek-boken kan tilpasses barn med funksjonshemninger, men det bør ikke være noe mål at alle skal lære
alt. Det viktigste er at:
– aktivitet skal være gøy
– gleden ved å være i fysisk aktiv skal fremmes uavhengig av funksjonsnivå.

Les mer om GYMLEK og barn med funksjonsnedsettelser

Kurs i Gymlek

Kurset er en innføring i Gymlek konseptet som er trening skreddersydd for barn i alderen 2-5 år. Kurset tar 4 timer og foregår i sal hvor teori og praksis flettes inn gjennom hele kurset. Det er ingen krav om forkunnskaper.