Bestemmelser og retningslinjer for barn

Bestemmelsene er vedtatt på Idrettstinget 2007 og ble revidert i 2015 og 2019.

Les mer om dette på NIFs sider: barneidrett.

NGTF har i 2016 jobbet med å utdype bestemmelsene i henhold til idrettstingets vedtak. Det har ført til dokumentet «NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett.» Dette er ment som en hjelp til hvordan man skal bruke bestemmelsene og rettighetene i praksis. Dokumentet kan du laste ned her:

NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Under finner du også dokumentet «NGTFs kommentarer til idrettens barnerettigheter» med kommentarer til idrettens barnerettigheter og utviklingsplan:

NGTFs kommentarer til idrettens barnerettigheter

I tillegg har NGTF utviklet sanksjonsreglement for brudd på Idrettens barnerettigheter og Barneidrettsbestemmelsene. Reglementet finner du her:

Sanksjonsreglement for brudd på Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

 Barneidrettsbestemmelser i korte trekk

Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Les mer om prosedyrene for politiattest for idrettslag

 • Barn fra 6 år kan delta i lokale konkurranser (egen forening, krets)
 • Barn fra 9 år kan delta i egen region
 • Barn fra 11 år kan delta i nasjonale konkurranser
 • Gymnaster i alderen 6-8 år kan ikke delta i regionale eller nasjonale konkurranser.
 • Gymnaster i alderen 9-10 år kan ikke delta i nasjonale konkurranser.
 • Barn under 11 år kan delta i oppvisninger under konkurranser (åpningsseremonien, som pauseinnslag og/eller i avslutningen), så lenge det er lokalt og uten bedømming.
 1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
 2. Barn skal føle seg trygge; De skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
 3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
 4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
 5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
 6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
 7. Topping av lagene, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
 8. Trenere bør tenke langsiktig og ikke kortsiktig
 9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
 10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

Vi minner på at trenere må etterstrebe at barne- og ungdomstrening skal planlegges og gjennomføres i henhold til overnevnte retningslinjer, selv om motivene og målsettingen for å delta i idrett varierer fra person til person.

Hvordan er du en god idrettsforelder? Olympiatoppen har sammen med forskere på NIH laget 9 enkle anbefalinger på hvordan dere som foreldre kan bidra på en positiv måte til å skape gode mestringsmiljø i klubben.

Last ned Foreldreguide-brosjyre.pdf

Foreldreguide-kortversjon.pdf