Gymnastikk og turn for barn

Grunnlaget legges i gym og turn!

NGTF har lang erfaring med barneidrett og blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer gjennom barnas læringsarena: Lek! I lek får barna frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv.

Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

Turn er gøy!

For de minste barna (2-5 år) tilbyr NGTF konseptet GYMLEK. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering.

For barn fra 6-12 år har vi utviklet Idrettens grunnstige 1 og 2 som til sammen utgjør  NGTFs konsept for breddeaktivitet. Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner.

Lyst til å begynne med turn?

Finn din klubb her!

Kontaktinformasjon

Irina Solem
Konsulent barn, ungdom og funksjonshemmede
Tlf: 459 75 230
E-post: Irina.solem@gymogturn.no

Meld deg på mailinglisten