Om kretsen – Vestfold

Kontakt kretskontoret

Kretskonsulent: Lars Gunnar Risa
Telefon: 990 01 091
E-post: Lars-Gunnar.risa@gymogturn.no
Postadresse:
Postboks 1225, 3205 Sandefjord
Organisasjonsnr.: 976 076 648

 

Kort informasjon om kretsen

Vestfold Gymnastikk og Turnkrets har ca. 5.000 medlemmer og 21 aktive medlemsforeninger. Foreningene/lagene vår tilbyr gymnastikk og turnaktiviteter til barn, ungdom og voksne i aldre.