Om kretsen – Vest-Agder

Kontakt kretskontoret

Kretskonsulent: Anne-Kristin Sollid
Telefon: 469 53 586
E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no
Postadresse:
Postboks 30 33, 4095 Stavanger
Besøksadresse:
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Organisasjonsnummer: 994 658 883

Kort om kretsen

Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets hadde pr. 31.12.2017, 4978 medlemmer fordelt på 11 foreninger. Disse er: Farsund, Feda, Flekkefjord, Lista, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Søgne, Vennesla og Vågsbygd.