Informasjon – Vest-Agder

Informasjon om faddere

Alle kretsens klubber har en fadder i kretsstyret:

Her er en oversikt som viser hvem i kretsstyret som er fadder for din forening