Aktiviteter i kretsen – Trøndelag

Kretsens retningslinjer

I Sør-Trøndelag krets følges forbundets reglement og retningslinjer for konkurranser og oppvisninger.

I regionssamarbeidet mellom Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er det utarbeidet egne retningslinjer i noen grener, les mer om dette på siden for Regionssamarbeid Midt-Norge.