Nord-Norge

NNGTK Turn Kvinner
Rikke Bjerke
Kaja Michalsen
Marie Lysmen Løkken
E-post: nngtk.turn.kvinner@gmail.com

NNGTK Turn Menn
Cato Fredriksen
Børge Johansen

NNGTK Rytmisk Gymnastikk
Brita Varmedal Johansen
Olga Ivanova

NNGTK Troppsgymnastikk
Leif Igor Micheeff
Nina Kristin Kristensen
Ida Elise Nøstvold