Nord-Norge

NNGTK Turn Kvinner
Rikke Bjerke
Kari Kristine Johnsen
Åse Lill Barstad
E-post: nngtk.turn.kvinner@gmail.com

NNGTK Turn Menn
Cato Fredriksen
Børge Johansen

NNGTK Rytmisk Gymnastikk
Brita Varmedal Johansen

NNGTK Troppsgymnastikk
Leif Igor Micheeff
Nina Kristin Kristensen
Johanne Jakobsen