Om kretsen – Troms

Kontakt kretskontoret

kretskontoret.nordnorge@gymogturn.no
Kretskonsulent: Hanne Jørgensen
Telefon: 976 12 680
Postadresse: PB.1421, 8002 Bodø
Besøksadr.:
Aspmyra Stadion, 8002 Bodø
Organisasjonsnr.: 875 599 232
  • Maria J. Johansen

    Leder - Æresutvalget

  • Solbjørg Skogheim

    Æresutvalget

  • Marit Sundelin

    Æresutvalget

Kort informasjon om kretsen

Troms Gymnastikk- og Turnkrets har som formål å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling i Troms. Det er 13 klubber i Troms som tilbyr gymnastikk og turn. Kretsen arrangerer diverse kurs, samlinger og konkurranser.