Dokumenter – Sogn og Fjordane

(lover og retningslinjer)

(langtidsplan)

Informasjon om honorarskjema, kjøregodtgjørelse/reiseregning, og utleggsrefusjon i kretsen

NB! Les informasjonen før utfylling av skjema! Originalbilag må teipes (i alle kanter) på blankt ark før skanning/innsending. Det er viktig at alle felt med personlig informasjon fylles ut, også e-post!

Honorarskjema, skjema for utgiftsrefusjon og for kjøregodtgjørelse/reiseregning NGTF – frivillige

(stevne og oppvisning)

(informasjon)