Aktiviteter i kretsen – Rogaland

Dommere i kretsen

Her finner du en liste over godkjente dommere i Troppsgymnastikk fra 2017:kretsdommere-i-troppsgymnastikk-2017-2020

Her finner du en liste over godkjente dommere i Turn kvinner fra 2017: Dommere Turn kvinner Rogaland

Her finner du dommere i RG, for hele landet: https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/dommere/

Retningslinjer kretsen

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har utarbeidet egne retningslinjer som skal følges ved konkurranser og stevner i kretsen, les disse i tillegg til forbundets regler og bestemmelser for arrangement.

Retningslinjer