Dokumenter – Østfold

Sentrale dokumenter

Her blir det lagt ut sentrale dokumenter for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets, blant annet kretsens vedtekter, og informasjon om ulike regler og retningslinjer som gjelder for kretsen.

Lov for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets
(Vedtatt av Kretstinget i 2016)

Dokumenter fra tidligere Kretsting, samt papirer for kommende tingforhandlinger.

Kretsting 2017, Fredriksten Hotell Halden:

Tingpapirer Kretsting 2017
Protokoll Kretsting 2017

Kretsting 2016, Quality Hotel Sarpsborg:

Tingpapirer Kretsting 2016
Protokoll Kretsting 2016

Kretsting 2015, Laholmen Hotel Strömstad:

Tingpapirer Kretsting 2015
Protokoll Kretsting 2015

Referater fra kretsstyremøter, lags- og utvalgsmøter vil etter hvert legges ut her.

Referat Breddemøte 27. oktober 2016

Her vil kretsen legge oppdaterte langtidsplaner, og evaluering av langtidsplan ved periodens slutt.

Langtidsplan ØGTK 2017-2021

Her kan man finne ulike historiske dokumenter for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets.

Kretsens æresmedlemskap og fortjenstmedaljer pr 311216

Kretsledere og -formenn 1913- pr 311216

Informasjon om honorarskjema, kjøregodtgjørelse/reiseregning, og utleggsrefusjon i kretsen

NB! Les informasjonen før utfylling av skjema! Originalbilag må teipes (i alle kanter) på blankt ark før skanning/innsending. Det er viktig at alle felt med personlig informasjon fylles ut, også e-post!

Informasjon om lønn, reise, utgiftsrefusjon 2017 ØGTK
Honorarskjema, skjema for utgiftsrefusjon og for kjøregodtgjørelse/reiseregning NGTF – frivillige