Dokumenter – Østfold

Sentrale dokumenter

Her blir det lagt ut sentrale dokumenter for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets, blant annet kretsens vedtekter, og informasjon om ulike regler og retningslinjer som gjelder for kretsen.

Lov for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets
(Vedtatt av kretstinget og godkjent av NGTF i 2019)

Dokumenter fra tidligere Kretsting, samt dokumenter for kommende tingforhandlinger.

Kretsting 2019, Scandic Brennemoen, Mysen:

Tingdokumenter Kretsting 2019
Aktivitetstall Samordna rapportering, Østfold 2017

Kretsting 2018, Scandic Laholmen, Strömstad:

Tingdokumenter Kretsting 2018
Protokoll Kretsting ØGTK 2018 (usignert, i prosess)
Aktivitetstall ØGTK (inkl. klubb og grentall) 2016

Ekstraordinært Kretsting 2017, Hafslund, Sarpsborg:

Innkalling og saksliste, Ekstraordinært Kretsting 2017
Protokoll Ekstraordinært Kretsting ØGTK 2017

Kretsting 2017, Fredriksten Hotell Halden:

Tingdokumenter Kretsting 2017
Protokoll Kretsting ØGTK 2017
Aktivitetstall ØGTK (inkl. klubb og grentall) 2016

Kretsting 2016, Quality Hotel Sarpsborg:

Tingdokumenter Kretsting 2016
Protokoll Kretsting 2016

Kretsting 2015, Laholmen Hotel Strömstad:

Tingdokumenter Kretsting 2015
Protokoll Kretsting 2015

Her vil kretsen legge oppdaterte langtidsplaner, og evaluering av langtidsplan ved periodens slutt.

Langtidsplan ØGTK 2017-2021

Informasjon om honorarskjema, kjøregodtgjørelse/reiseregning, og utleggsrefusjon i kretsen

NB! Les informasjonen før utfylling av skjema! Originalbilag må teipes (i alle kanter) på blankt ark før skanning/innsending. Det er viktig at alle felt med personlig informasjon fylles ut, også e-post!

Informasjon om lønn, reise, utgiftsrefusjon 2017 ØGTK
Honorarskjema, skjema for utgiftsrefusjon og for kjøregodtgjørelse/reiseregning NGTF – frivillige