Om kretsen – Nordland

Kontakt kretskontoret

kretskontoret.nordnorge@gymogturn.no
Kretskonsulent: Hanne Jørgensen
Telefon: 976 12 680
Postadresse: PB.1421, 8002 Bodø
Besøksadr.: Aspmyra Stadion, 8002 Bodø
Organisasjonsnr.: 985 873 917

Kort informasjon om kretsen

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets har som formål å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling i Nordland. Det er 25 klubber i Nordland som tilbyr gymnastikk og turn. Kretsen arrangerer diverse kurs, samlinger og konkurranser.