Dokumenter – Møre og Romsdal

Reiseregninger og utlegg

Visma.net Expense (reiseregning)

Som tillitsvalgt i NGTF dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for forbundet. For at du skal få dekket dine utgifter må disse retningslinjene følges:

Reiseregninger/utlegg fra reise, møter, konkurranser, kurs etc. skal registreres på visma.no*. 

Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via Visma. 

*For å opprette Vismabruker må du sende følgende til

guri-mette.aslaksen@gymogturn.no:

  • Navn
  • Adresse
  • Kontonummer
  • Epostadr. 
  • Hvem skal utføre oppdrag for (for eksempel «NGTF» eller  «Rogaland GTK»)
  • Skattekommmune
  • Personummer (11 siffer)

Når dette er registrert vil du motta en mail fra Visma med innloggingsinfo. På Visma legger du også inn kopi av kvitteringer og utlegg. Du kan laste ned appen Visma Attach til din mobil. Da kan du enkelt ta bilde av kvitteringer, og disse blir tilgjengelig på Visma når du fyller ut og sender inn regning. 

Reiseregninger/utlegg skal leveres senest innen utløpet av påfølgende måned, helst raskere. Reiseregninger/utlegg levert senere enn fristen vil ikke bli honorert.

Ved reiseregninger/utlegg datert i slutten av året, gjelder egne tidsfrister. Informasjon om dette vil komme.

Utbetaling av honorar:

Sendes inn til kretskontoret.

Honorarskjema-2017

Benyttes når du mottar honorar. Skattefritt beløp i 2017 = kr 10.000,-.

Du  signere manuelt og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.

Grensen for skattefrie honorarer er fortsatt kr 10 000,- per år (vår bransje).  Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000,- for de som mottar honorarer.